Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bilde intervju SMB Norge

Ny partneravtale hos en trygg og konkurransedyktig strømleverandør

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NorgesEnergi

Det viktigste SMB-bedriftene får ut av avtalen vi nå har inngått, er tilgang til en trygg leverandør med god kjennskap til strømmarkedet og svært konkurransedyktige betingelser. I et komplisert strømmarked med mange aktører kan det for kunder være vanskelig å forstå hvilke avtaler som er de beste.

Wenche og Henning fra NorgesEnergi
Wenche og Henning fra NorgesEnergi

Salgssjef Wenche D. Andreassen i NorgesEnergi Bedrift er overbevist om at medlemmene i SMB Norge har sikret seg en svært god partneravtale gjennom samarbeidet som nå er inngått.

– Vi har fra før god erfaring med partneravtaler til medlemsorganisasjoner, og vet hvilke forventninger vi må levere på for å tilpasse oss de ønsker og krav SMB-bedriftene har.

 

Tilpassede avtaler

– SMB-bedriftene er på mange måter like, men samtidig også forskjellige. Mindre bedriftskunder har et strømforbruk tilsvarende husholdningskunder hvor strøm ikke er den største driftskostnaden for bedriften. De er ofte opptatt av en enkel, billig og transparent strømavtale. Andre bedrifter har et mye høyere og svært varierende strømforbruk og utgiften er en betydelig kostnad for bedriften. Disse bedriftene er, i tillegg til gode betingelser, opptatt av enkel administrasjon av strømavtalene, samt innsikt for hvordan de kan redusere forbruket sitt.

NorgesEnergi har derfor tilpasset avtalene for medlemsbedrifter i SMB Norge basert på kundens strømforbruk.

For kunder med et forbruk på under 100 000 kWh kan disse enkelt bestille partneravtale gjennom medlemssidene i SMB Norge, med trygghet om på at avtalen er en svært konkurransedyktig avtale fremforhandlet for medlemmene. I tillegg til strømavtalen får medlemmene gratis tilgang til fordelsproduktet Energivakten Pluss. Dette er en brukervennlig, nettbasert plattform for bedrifter hvor de kan drive effektiv og enkel energioppfølging. Portalen gir også mulighet til budsjettering av bedriftens energikostnader.

For kunder med strømforbruk over 100 000 kWh tilbyr vi skreddersydde løsninger tilpasset bedriftens behov. Denne løsningen gir langsiktige og svært gunstige fordeler for medlemsbedriftene. Henning Waage Larsen er senior bedriftsrådgiver i NorgesEnergi og har lang erfaring i strømbransjen.

– For kunder som ønsker skreddersydde løsninger kan et møte med meg enkelt og greit bookes direkte gjennom partnersiden, sier han. Disse kundene får i tillegg til en god avtale også en personlig kundekontakt gjennom hele kundeforholdet. For oss er det viktig at kundene får profesjonell og god rådgivning.

Trygghet og forutsigbarhet

– I et strømmarked hvor vi den siste tiden har opplevd historisk høye priser, ønsker naturligvis kunder forutsigbarhet. NorgesEnergi tilbyr derfor et produkt som heter Prissikring, hvor kunden selv kan binde seg opp til fastpris for et par måneder av gangen. Dette er et godt tilbud som gir forutsigbarhet i forhold til årlige fastpriskontrakter som ikke er gunstig å inngå når strømprisen er på det høyeste, sier Henning.

Hvorfor velge dere fremfor andre leverandører?

– For det første fordi vi kjenner SMB-markedet godt, og derfor vet hvordan vi skal være konkurransedyktige. Vi er i tillegg en stor og trygg aktør i markedet med svært god kompetanse på strøm.

Tilbakemeldingene vi får fra SMB medlemmene bekrefter at våre tilbud, våre fordelsprodukter og ikke minst vår oppfølging er svært god, fastslår Wenche.

Les gjerne litt mer på NorgesEnergi sin partnerprofil