Fagnettstedet for SMB-sektoren

Medpartner banner

Når du kjenner at noe ikke stemmer

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Etter over 25 år i helse-Norge bestemte jeg meg for å gjøre noe med det jeg hadde sett. Mange har behov for en «second opinion», rett og slett. Og etter bare et halvt års drift kan vi dokumentere å ha reddet to pasienter fra å dø, samt flere som ellers kunne ha blitt invalide som følge av feilbehandling. I tillegg har vi sørget for at mange har fått bedre utredning og behandling enn de ellers ville fått. Men vi har kapasitet til å hjelpe enda flere.

Lege og gründer av Medpartner, Dag Aamodt Strand, som altså tilbyr folk å få en «second opinion», er helt overveldet over mottagelsen initiativet hans har fått innen helse-Norge. Da han for en tid tilbake rykket inn en enkel annonse på legejobber.no, fosset det formelig inn med søknader, som utelukkende var fra de fremste legespesialister på sine felt. Det var overraskende at så mange toppfolk ønsket å være med på laget.

Skremmende

Hvorfor mente du at noe måtte gjøres – hva er det som er galt?

– Vi ser ofte – altfor ofte – at pasienter og/eller pårørende kjenner at noe er feil med diagnosen eller behandlingen de får. Men til nå har det vært nær sagt umulig å få en reell «second opinion», selv om man i realiteten jo har lovfestet krav på det. Jeg har jobbet i helsevesenet i 25 år, og har mangeårig erfaring fra både offentlige sykehus og private helseaktører som Aleris og Volvat. Det har gitt meg en stor skare av kontakter, som vi nå kan spille på. I tillegg til alle de som altså nå har tilbudt seg å samarbeide med oss via konsulentavtaler. Tilbake til det du spurte om, nemlig hvorfor noe måtte gjøres: Det viser seg gang på gang at både pasienter og pårørende har store problemer med å nå fram med ønske om en ny vurdering av pasienten. Man ser også at i de tilfeller hvor pasienten til slutt får en ny vurdering, blir ofte vurderingen gjort på samme avdeling som den opprinnelige vurderingen. I slike tilfeller kommer ikke sjelden den medisinske fagpersonen til samme konklusjon som den første. Dette kan skyldes at det er krevende å ha et objektivt syn på saken, og at det er vanskelig å kritisere kollegaer. Vårt fokus er helt annerledes: Vi ønsker å forebygge pasientskader og dårlig helse som følge av feilbehandling gjennom uavhengige legespesialister med svært høy spisskompetanse.

Er det virkelig ingen andre man kan gå til for å få dette løst?

– Vi er i alle fall de eneste som har satt det i system. Vår oppgave er å avdekke om det som har skjedd er greit eller ikke. Og hvis ikke, skal vi gripe inn raskest mulig for å begrense eventuelle skader.

Lavterskeltilbud

Det betyr at dere tar mål av dere til å stå opp for pasientene, og sørge for en solid ny vurdering?

– Ja, og dette skal være et lavterskeltilbud. For medlemmene i SMB Norge blir det ekstra gunstig, siden vi har kommet fram til en svært fordelaktig partneravtale: Faktisk får SMB Norges medlemmer 20% rabatt på det som allerede i utgangspunktet er en god pris: De fleste kommer unna med en kostnad på et par tusenlapper. Og alle som har oppsøkt private aktører innen helsevesenet, vet at dette er et godt tilbud. Frustrasjonen og ikke minst bekymringen man har når man som pasient eller pårørende begynner å få en mistanke om feilbehandling, kan såklart ikke måles i penger. Men vi mener det var veldig viktig å skape et lavterskeltilbud, slik at flest mulig kan ta seg råd til den sikkerheten det betyr å vite at den «second opinion» man får, faktisk er gjort av toppfolk innen sitt fagfelt. Det gir en trygghet som er viktig for både pasienten og dem man har rundt seg.

Fra 1. november i fjor og frem til sommerferien i år har dere altså avverget både to dødsfall og en sikker invaliditet. Er du overrasket over hvor alvorlig dette er?

– Nei, jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg var det, men det er jeg dessverre ikke. Men det må være lov å si at det er trist at det er slik. For dette handler om tildels grove feil, som altså ville ha fått fatal utgang i noen tilfeller. Slikt skal man rett og slett ikke risikere, og jeg er virkelig glad for at vi nå har fått på plass et tilbud som kan gjøre folk tryggere.

Hva skal folk gjøre for å få denne tilgangen?

– Generelt er vi jo til stede hele tiden, og gjennom den avtalen vi nå har inngått med SMB Norge om partnerskap, er det bare å logge seg inn på medlemsfordeler hos SMB, og så klikke seg frem til oss. Ellers bare logge seg inn på medpartner.no. Stort enklere blir det ikke, smiler han.

Medpartner banner
Vi er ganske sikre på at det finnes mange blant medlemmene i SMB Norge som enten har eller kommer til å få behov for en second opinion, sier lege Dag Aamodt Strand og pasientveileder Nora Bergem Søiland, som her er fotografert under feiringen av SMB-dagen i 2022.

Les gjerne mer om MedPartner på partnerprofilen