Nå kan du bedre likviditeten med enkle grep

Svea Finans logo

Det vi gjør, er å sørge for at firmaer får bedre likviditet. Mange mangler tilgjengelig kapital for å kunne handle fritt. Men med oss som finansiell partner, får bedriften større økonomiske muskler. SMBs medlemmer har nå fått denne muligheten som medlemsfordel.

Erik Gjønnes hos Svea Finans understreker at det ikke trenger å være vanskelig å skaffe den driftskapitalen de fleste bedrifter tidvis har for lite av. Med Svea Finans som partner løses bedriftenes utfordringer på kapitalsiden med en factoring-avtale.

Finansiell bistand

-Når SMB Norge nå har inngått en avtale med Svea Finans, får alle medlemmene mulighet til å bedre sin likviditet. I dag er dette et problem for mange bedrifter: Mens de faste utgiftene – som jo har økt betydelig den siste tiden – løper kontinuerlig, kan det gå lang tid før kundene gjør opp for seg. Derfor kommer vi inn med en factoring-løsning. Da får våre kunder, i dette tilfellet SMBs medlemmer, utbetalt en viss prosent av fakturaen (vanligvis 85%) umiddelbart. Enten du har 10, 14 eller 30 dagers betalingsfrist på dine fakturaer, får du pengene overført med en gang fra oss. Så krever vi inn oppgjør fra dine kunder igjen, og det har langt mer omfattende konsekvenser enn bare det kortsiktige lånet en factoring-avtale jo i realiteten er.

Hva tilbyr Svea Finans i tillegg?

-En factoring-avtale med oss gir stor tidsbesparelse for hver enkelt bedrift, spesielt for dem som har mange fakturaer i løpet av året. Vi har spesialisert oss på oppfølging av reskontro, det vil si å få inn pengene fra dine kunder. Dette gjør vi på en meget smidig måte, for vi vet at det er kundenes kunder vi arbeider med, viser han til.

Regnskap

Men medlemmene får enda flere fordeler?

-Vi har et bredt spekter av tjenester, og noe stadig flere bedrifter setter pris på, er integrasjonen våre programmer har med de aller fleste regnskapssystemer. Denne funksjonen har vi fordi vi vet at mange bedrifter ønsker seg en enklere hverdag. Enklere enn dette kan det ikke bli: Når fakturaen er sendt, kommer størstedelen av pengene inn med en med en gang, samtidig som fakturaen ligger i regnskapssystemet. Det er også viktig å si at vi satser sterkt på videreutvikling av systemene våre, slik at vi hele tiden skal være i forkant av de tekniske fremskrittene. For kundene våre betyr det at vi bidrar til å forenkle den daglige driften. Dermed har de både sikret seg bedret likviditet og en enklere driftsform som sparer mye tid de ellers ville ha brukt kun til å behandle fakturaer. Dersom de har et litt stort antall fakturaer, er dette til betydelig hjelp.

Imidlertid er det jo ikke alle som har et stort antall fakturaer?

-Nei, for eksempel i byggebransjen er det jo mer vanlig med få, men større fakturaer. Da har vi et annet produkt som er etterspurt i den bransjen, og det er at vi tilbyr å kjøpe hele fakturaen. Dermed blir det vårt ansvar å drive inn pengene, mens entreprenøren eller håndverkeren får betalt med en gang. Dette er spesielt viktig i innkjøringen av et prosjekt. Da er det ofte en lang periode uten betaling som naturlig nok kan være en stor belastning for mange selskaper. Blant annet har vi sett eksempler på at større konsern krever opptil 60 dagers kredittid hos sine underleverandører. Det gjør de ut fra et ønske om å bedre sin egen likviditet, men for de små og mellomstore bedriftene kan denne praksisen by på en betydelig utfordring. Da er det viktig å få flyttet kundefordringen fra balansen og over på kassabeholdningen, sier Erik Gjønnes. Han oppfordrer samtidig SMBs medlemmer til å ta kontakt, slik at man kan diskutere de tilpasningene som eventuelt trengs å gjøres for at Svea Finans sine tilbud skal passe best mulig med bedriftens behov.

Få litt mer info om selskapet på Svea sin partnerprofil