Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Ministerbesøk for å snakke om kapitaltilgang

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Mandag 15.10 var Bedriftsforbundet invitert til Næringsminister Monica Mæland og Fiskeriminister Per Sandberg for å snakke om kapitalsituasjonen for næringslivet.

 
Publisert 17. Februar 2016
 
Strengere kapitalkrav fra bankene og dårligere økonomiske tider gjør det vanskeligere for små og mellomstore bedrifter å finansiere nye prosjekter. Mangel på kapital hindrer omstilling og innovasjon i små og mellomstore bedrifter. Bedriftsforbundet oppfordret derfor Regjeringen til å komme med tiltak hvor man styrker norsk privat eierskap slik at bedriftene får beholde mer av egenkapitalen i virksomheten, og at man reduserer risikoen for å investere i bedrifter.
–  Nedgangstider i økonomien betyr at mange bedrifter får redusert omsetting eller egenkapital. Det påvirker muligheten for å få lån, fordi det er ett av måleparameterne som bankene bruker. De fleste medlemsbedriftene hos oss er avhengig av banklån eller egne oppsparte midler for å finansiere nye prosjekter. Såkalte Venture-fond ser bare på bedrifter med en omsetning fra 50 til 100 millioner, sier Morten Berge, Konstituert adm.dir i Bedriftsforbundet.
 

Ønskeliste til ministrene

Bedriftsforbundet presenterte en ønskeliste til ministrene med våre forslag på hvordan Regjeringen kan bedre kapitaltilgangen til næringslivet og spesielt de små og mellomstore bedriftene som omsetter for under 50 millioner kroner.

  1. Fjern formuesskatten på arbeidende kapital
    Bedriftsforbundet er med i Alliansen for privat norsk eierskap. Alliansen består av organisasjoner som representerer et bredt spekter av hele næringslivet. Sammen har vi levert et forslag om å fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Vi kan ikke få understreket nok hvor viktig dette er, spesielt i nedgangsperioder hvor man skattlegges selv om bedriften går med underskudd.
  2. Skattefradrag for å investere i bedrifter
    I forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 vedtok man et anmodningsvedtak om å gi skattefradrag for å investere i oppstartsbedrifter. Dette er et godt tiltak som reduserer risikoen for investorene. Vi anbefaler at man får fortgang i denne prosessen og at man utvider ordningen til å gjelde alle småbedrifter.
  3. Innfør en smb-rabatt for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter
    Smb-rabatten innebærer at bankenes kapitalkrav på utlån til små og mellomstore bedrifter reduseres. Norge er egentlig pålagt av en forordning fra EU om å gjøre dette, men regjeringen har uttalt at de ikke ønsker å innføre rabatten i Norge. Resten av Europa har innført smb-rabatten, noe som betyr at norske bedrifter får dårligere vilkår på utlån enn våre naboland.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]