Fagnettstedet for SMB-sektoren

For å delta som mentor eller adept/mentee i Bedriftsforbundets mentorprogram, sender du inn din CV og motivasjonsbrev.

Mentorprogram for gründere og bedriftstalenter

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nye studier i gründermiljøer viser at bedrifter som har hatt mentor, går sjeldnere konkurs i løpet av de fem første, kritiske årene. SMB Norge ønsker å styrke og trygge gründerbedriftene og starter derfor et spesielt mentorprogram.

SMB Norge har over 5500 medlemmer. Medlemmene er bedrifter med lang driftserfaring. Nye studier i gründermiljøer viser at bedrifter som har hatt mentor, går sjeldnere konkurs i løpet av de fem første, kritiske årene. SMB Norge ønsker å styrke og trygge gründerbedriftene gjennom  mentorprogrammet. Evalueringene av programmet er meget gode.

Deltakelse i programmet vil være på frivillig basis, og det vil ikke ytes noen form for kompensasjon. Selve mentoreringen er gratis, men vi ønsker at mentor og mentee er medlem av SMB Norge. Som mentor inviteres man til å inngå i programmets mentornettverk. Erfaringsdeling og meningsutveksling kan gi impulser og inspirasjon i arbeid i egen virksomhet.

SMB Norge mentorprogram har en varighet på ett år. I løpet av denne perioden møtes mentor og gründerbedrift/mentee jevnlig for å sparre rundt konkrete problemstillinger fra jobbhverdagen. Mentor er en mer erfaren person med integritet og innflytelse i sitt miljø som stiller sin erfaring, kunnskap og innsikt til rådighet. Menteen har selv ansvaret for å tilpasse og bruke dette i forhold til egen arbeidsmessige situasjon.

Mentorprogrammet skal være utviklende for begge parter og baserer seg på uformell kommunikasjon hvor kunnskap, sosial kapital og jobbrelevant støtte, karriere eller profesjonell utvikling overføres.

Innhold i programmet

Programmet innledes med et kick-off i våre lokaler, hvor adepter, mentor og ansvarlige deltar. Programmet baseres på en tradisjonell 1:1 mentormodell, hvor mentor og adept møtes ansikt til ansikt eller via Skype, eksempelvis 2-3 ganger i halvåret. Møtene planlegges av mentor og adept. Det legges ingen føringer på hva som skal diskuteres i møtene, men felles forståelse av hensikten med relasjonen er en forutsetning.

Ved første møte bør mentor og adept avklare forventninger, bli enige om hva de ønsker å bruke relasjonen til og sette konkrete mål. Mentee bør være aktiv og på forhånd sette en agenda med ønskede diskusjonstemaer.

Eksempler på diskusjonstemaer

  • Praktiske råd ved oppstart
  • Formidling av kontakter
  • Gjennomgang av strategiplan og markedsplan
  • Diskusjon av vanskelige situasjoner
  • HMS-råd
  • Ekspansjonsråd
  • Utviklingsråd
  • Internasjonale karrieremuligheter

En gang i løpet av året vil mentorene samles for å lære av hverandre gjennom en erfaringsutveksling og -delingsøkt. For å delta som mentor eller adept/mentee i SMB Norge mentorprogram, send CV og motivasjonsbrev til [email protected]

Deltakerne oppfordres til kontinuerlig tilbakemelding til SMB Norge for å forbedre programmet videre.