Fagnettstedet for SMB-sektoren

SMB Norge - Juridisk

Medlemsvilkår

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vilkår for medlemskap i SMB Norge

Her gjør vi deg kjent med vilkår for medlemskap i SMB Norge og hvordan vi bruker dine personopplysninger.

SMB Norges hovedformål er å ivareta interessene til våre medlemmer spesielt og landets små og mellomstore bedrifter generelt. Dette gjør vi ved å påvirke politiske prosesser både lokalt og nasjonalt. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å utvikle og tilby våre medlemmer økonomiske og faglig relevante medlemsfordeler. Dette innebærer blant annet gratis juridisk bistand og svært gunstige forsikringsordninger.

Dine opplysninger

Når du melder deg inn i SMB Norge inngås det en avtale som gir grunnlag for å behandle personopplysninger om deg og din bedrift. Dette er de opplysninger du oppgir ved innmelding eller i senere kontakt med oss. Personopplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene med medlemskapet. SMB Norge kommuniserer direkte med deg, hovedsakelig via elektroniske kanaler som nyhetsbrev, e-post og SMS, samt telefonhenvendelser.

For at du som medlem skal kunne nyte godt av de medlemsfordelene som ligger i medlemskapet, vil vi kunne dele nødvendige personopplysninger med våre utvalgte samarbeidspartnere. Dette gjør dels at vi kan få verifisert ditt medlemskap ved bruk av tjenester og medlemsfordeler, men gjøres også for at skal kunne motta markedsføring av relevante medlemsfordeler gjennom SMB Norges samarbeidspartnere.

Dine opplysninger

Når du melder deg inn i SMB Norge inngås det en avtale som gir grunnlag for å behandle personopplysninger om deg og din bedrift. Dette er de opplysninger du oppgir ved innmelding eller i senere kontakt med oss. Personopplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene med medlemskapet.

SMB Norge kommuniserer direkte med deg, hovedsakelig via elektroniske kanaler som nyhetsbrev, e-post og SMS, samt telefonhenvendelser.

For at du som medlem skal kunne nyte godt av de medlemsfordelene som ligger i medlemskapet, vil vi kunne dele nødvendige personopplysninger med våre utvalgte samarbeidspartnere. Dette gjør dels at vi kan få verifisert ditt medlemskap ved bruk av tjenester og medlemsfordeler, men gjøres også for at skal I tillegg vil du kunne motta markedsføring av relevante medlemsfordeler gjennom SMB Norges samarbeidspartnere.

Les mer om vårt partnerprogram her

Medlemsvilkår

Medlemskapets gyldighet

  • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert.
  • Medlemskontingent betales årlig og medlemskapet fornyes automatisk dersom det ikke blir sagt opp skriftlig på epost [email protected].
  • Medlemmet oppfordres til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om bedriften ved å melde fra om relevante endringer.
  • Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
  • Medlemmet forplikter seg til å informere SMB Norge om endringer i bedriftens antall årsverk som kan gi rett til endret kontingent.
  • Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Utmelding

Vil du melde deg ut av SMB Norge? Send en skriftlig utmelding til [email protected]. Medlemskapet vil løpe ut perioden som allerede er betalt. Unnlatt betaling av kontingent til SMB Norge gjelder ikke som utmelding.

Forsikringer som er inngått gjennom SMB Norges kollektive forsikringsavtale opphører når medlemskapet er avsluttet. Det samme gjelder avtaler som er inngått med SMB Norges samarbeidspartnere. Her vil imidlertid kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelser/vilkår vil endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

Juridisk bistand

Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til SMB Norge.
For mer informasjon om SMB Norges juridiske bistand klikk HER.

Endringer av vilkår

SMB Norge forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene må imidlertid vedtas av medlemmene selv under SMB Norges kongress.

Trenger du hjelp?
Kontakt SMB Norge: Tlf: 23 35 70 10
Epost: [email protected]e.no
Kontortid hverdager 09.00 – 16.00

Hvem kan bli medlem i SMB Norge
SMB Norge er en organisasjon for landets små og mellomstore bedrifter. Det vil hovedsakelig si bedrifter med inntil 99 ansatte.
Våre medlemmer er alt fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. På vår nettside, www.dinbedrift.no kan du lese mer om vårt politiske arbeid og våre medlemsfordeler.  

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge