Bedriftsforbundet

LO innfrir våre krav om friheten til å organisere seg

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

LO har endelig bøyd av etter Høyesterettsdom og press fra Bedriftsforbundet i Holship-saken.

 
Publisert 19.9.2017
 
Etter et LO i harnisk og sterke uttalelser fra Jonas Gahr Støre før valgkampen, har allikevel LO nå bøyd av for Bedriftsforbundets krav om friheten til å organisere seg. Nå blir sjøtransport mer konkurransedyktig og mer miljøvennlig. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) ble i går enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner, Havne & Terminaloverenskomsten. Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene.
– Dette skulle bare mangle, og vi synes det er bra at LO endelig har tatt til fornuften. Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund. Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn. Den retten har Bedriftsforbundet og Holship stått opp for i en tre år lang konflikt mot NTF og LO, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

Et maktsystem som ikke hørte hjemme i dagens samfunn

I april 2013 ble advokat advokat Nicolay Skarning oppringt av Bedriftsforbundet. Medlem i Bedriftsforbundet, Holship, fikk ikke laste og losse gods. Grunnen var at de organiserte bryggearbeiderne ved ulike kaier i Norge, mente at kun bryggearbeidere som var organisert i Transportarbeiderforbundet (Norsk Transportarbeiderforbund) i LO, hadde lov til å laste og losse.
– Ordningen var en del av maktsystemet mellom partene da den ble opprettet for 100 år siden. Ut fra dagens konkurranseregelverk, og ikke minst EØS-avtalens betydning, var jeg klar på at dette maktsystemet ikke hørte hjemme i dagens samfunn, sier Nicolay Skarning.
 

Vant frem i høyesterett i 2016

Skarning tok saken. Kjørte den i tingretten og tapte. Kjørte den i lagmannsretten og tapte. Både tingretten og lagmannsretten var bundet av en sak fra Høyesterett i 1997. Dermed var Høyesterett siste mulighet. De tok saken i plenum og 16. desember 2016 vant Holship i Høyesterett. Nå har også LO bøyd av etter press fra Bedriftsforbundet og flere, og inngikk under LO-kongressen ny tariffavtale, uten fortrinnsrett.
– Nå kan alle medlemmer av Bedriftsforbundet starte losse- og lastekontor om de vil. Havnene er, etter 100 år, være en del av det vanlige markedet, med konkurranse mellom forskjellige aktører. Ingen vil lenger boikotte andre med tanke på å kreve fortrinnsrett for lossing og lasting. Dette var en prinsippsak for Bedriftsforbundet. Fortrinnsrett skader organisasjon og etableringsfriheten, sier Thommessen.
 

Jonas Gahr Støre og LO kritiserte Høyesterett

Holship, som er medlem i Bedriftsforbundet, ville bruke egne ansatte til å losse og laste skip i Drammen havn. LO sa nei. Havnearbeiderne boikottet derfor Holship for å presse dem til å akseptere en tariffavtale som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett. Høyesterett konkluderte med at dette er i strid med EØS-regelverket og fri etableringsrett. Jonas Gahr Støre kritiserte Høyesterett og EØS-avtalen, og støttet LO. De mente dommen underminerer fagbevegelsens opparbeidede rettigheter. Ap-lederen beklaget dommen og hvordan den stiller etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS. Nå har LO allikevel bøyd av.
 

Like lønns- og arbeidsvilkår

Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer.
Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid.
Den nye avtalen vil fortløpende bli tatt i bruk i avtalebedriftene, og de eksisterende havneoverenskomstene (Rammeavtalen, Sør-& Nord Norgeavtalen og Havneoverenskomsten) vil utgå 31. mars 2018.
 
Kilde: Transportarbeider.no
 
Kontakter
Andreas Strandskog
Pressekontakt
41 90 77 05
[email protected][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]