Varemerke- og designfrokost – juni 2021

Dette er et forum for informasjon og diskusjon rundt aktualiteter og endringer innen rettspraksis for jurister og IPR-ansvarlige. Vi serverer fersk praksis innen varemerke og design.

Som vanlig vil vi ha mest fokus på avgjørelser fra det siste halve året.

Sentrale tema

  • særpreg
  • forvekselbarhet
  • design

Patentstyrets varemerkejurister, Gunhild Giske Skyberg og Tord Hestenes, presenterer utvalgte avgjørelser fra EU, norske domstoler og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Det er åpent for dialog og spørsmål hvor vi ønsker å belyse avgjørelsenes betydning for registreringspraksis og innehaverens rettsstilling generelt.

Husk at du får godkjent deltakelse på Patentstyrets arrangementer hos Advokatforeningen. Du må selv sende inn nødvendig informasjon til foreningen.

For hvem?

Dette frokostmøtet er for fullmektiger, advokater, jurister og IPR-ansvarlige.

Arrangementet er ferdig.

Dato

jun 03 2021
Expired!

Tid

08:45 - 10:30

Mer info

Lær mer

Sted

Online event

Arrangør

Patentstyret
Lær mer