Hvilke sikkerhetstrusler treffer SMB-Bedrifter i 2021?

SMB Norge og NorSIS inviterer til seminar der vi gir innblikk i de digitale truslene SMB-Bedrifter må forberede seg på å møte i 2021. Vi presenterer også tiltakene som gjør dere istand til å håndtere disse truslene.

Tid:  onsdag 24. mars kl 15.00 – 17.00
Sted: SMB Norge sine nettsider, Facebook og på norsis.no. Vi legger ut opptak av seminaret i etterkant.

Hvem er seminaret for?

Det er først og fremst beregnet på små og mellomstore virksomheter.

Hva vil få vite ved å delta?

Vi presenterer de viktigste digitale trusler alle SMB-Bedrifter må forberede seg på å møte fremover. Vi vil gi mest mulig praktiske og forståelige forklaringer av truslene. Deretter vil vi gjennom en paneldiskusjon belyse hver av truslene fra flere sider, for å kunne gi forslag til verktøy og løsninger for hvordan den enkelte virksomhet kan eller bør gå i gang for å bli bedre rustet mot cyberangrep.

 

Meld deg på
Er du medlem av SMB Norge?:

Arrangementet er ferdig.

Dato

mar 24 2021
Expired!

Tid

13:00 - 15:00

Mer info

Les mer

Sted

Online event

Arrangør

SMB Norge
Les mer