Årsmøte Region Øst

Årsmøte SMB Norge Region Øst 2022

Tid: 20. april 2022
Sted: Øvre Eikervei 177, Drammen (Gode parkeringsmuligheter)
Kl: 1900 – 2100

Årsmøtesaker
Ø – Sak 0 – 2022 Opprop og velkomst
Ø – Sak 1 – 2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
Ø – Sak 2 – 2022 Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
Ø – Sak 3 – 2022 Valg av tellekorps og godkjenning av stemmeberettigede*
Ø – Sak 4 – 2022 Næringspolitisk program
Ø – Sak 5 – 2022 Regionstyrets årsberetning
Ø – Sak 6 – 2022 Aktivitetsplan for kommende periode
Ø – Sak 7 – 2022 Innkomne forslag
Ø – Sak 8 – 2022 Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til [email protected] og må være innkommet innen 13. april 2022

MELD DEG PÅ HER

Styret i SMB Norge, Region Øst

 

 

 

Arrangementet er ferdig.

Dato

apr 20 2022
Expired!

Tid

19:00 - 21:00