Årsmøte Region Oslo/Akershus

Årsmøte SMB Norge Region Oslo/Akershus 2022

Tid: 21. april 2022
Sted: SMB Norges lokaler, Rådhusgata 5B, 0151 Oslo (inngang Dronningens gate)
Kl: 1730 – 1930

Årsmøtesaker
Ø – Sak 0 – 2022 Opprop og velkomst
Ø – Sak 1 – 2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
Ø – Sak 2 – 2022 Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
Ø – Sak 3 – 2022 Valg av tellekorps og godkjenning av stemmeberettigede*
Ø – Sak 4 – 2022 Næringspolitisk program
Ø – Sak 5 – 2022 Regionstyrets årsberetning
Ø – Sak 6 – 2022 Aktivitetsplan for kommende periode
Ø – Sak 7 – 2022 Innkomne forslag
Ø – Sak 8 – 2022 Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til [email protected] og må være innkommet innen 14. april 2022

MELD DEG PÅ HER

 

Styret i SMB Norge, Region Oslo/Akershus

 

 

 

Arrangementet er ferdig.

Dato

apr 21 2022
Expired!

Tid

17:30 - 19:30