Klar tale fra bedriftene til politikerne

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Det ble i perioder ganske høy temperatur i møtet mellom bedriftseiere og politikere under møte på Vestnes tidligere i september.

 
Publisert 14. September 2015
 
Sentrale kommune- og fylkestingspolitikere var samlet på Bedriftsforbundets møte i Vestnes 2. september, blant annet for å diskutere statusen til yrkesfagene, frafallet i videregående skole og lærlingeordningen.
 

Ulike politiske løsninger

Alle partiene var bekymret for frafallet i skolen og utviklingen innen yrkesfagene. Høyre vil styrke praksisbrevordningen for teorisvake, SV mente at et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen, opplæringskontorene og næringslivet er nødvendig.
Arbeiderpartiets representanter var opptatt av å heve statusen til yrkesfagene gjennom å «framsnakke» mulighetene i arbeidslivet og å bedre støtteordningen for bedriftene.
FrP ønsket å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingetilskuddet og Sp talte varmt for et økt samarbeid mellom utdanning og forskning. Altså mange gode tanker, lite nytt og lite konkrete forslag fra politikerne med tanke på hvordan løse problemet på kort og lang sikt.
 

Klar melding fra bedriftene

To lokale medlemsbedrifter fra byggebransjen la ikke fingrene imellom for å gi politikerne innsikt i hvordan dagens ordning fungerer: Kunnskapsnivået både hos elever og lærere er altfor dårlig og politikerne vegrer seg for å gjøre noe med det – hevdet de erfarne bedriftslederne. Det ble i perioder ganske høy temperatur i møtet.
Det mest konkrete innspillet kom fra fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde fra Venstre som ga oss følgende utfordring:

  1. Representant fra næringen deltar på de videregående skolene ved skolestart for å synliggjøre næringenes ønsker og behov.
  2. Dialogmøter mellom skole-eier og næringen om hvorledes en kan rekruttere engasjerte lærere til yrkesfagene i de videregående skolene.
  3. Utfordre næringslivet til å klargjøre hvilke tiltak som skal til for å skaffe nok lærlingeplasser i privat sektor.
  4. Utfordre kommuner, fylkeskommuner og staten til å klargjøre hvilke tiltak som skal til for å skaffe nok lærlingeplasser i offentlig sektor.
  5. Hva kan innspillet fra Bedriftsforbundet konkret bidra til for å skape den gode skolen?

Fungerende regionleder i Bedriftsforbundet region midt, Ulrik Sverdrup Molton, takket for et godt møte og fine innspill og inviterte til et årlig møte med fylkespolitikerne i Møre og Romsdal.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]