Fagnettstedet for SMB-sektoren

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge

Politisk ringrev begynner i Bedriftsforbundet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Jørund H. Rytman (40) har vært Stortingsrepresentant siste tolv år, og vært medlem av finanskomiteen, næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Nå begynner den politiske ringreven for Bedriftsforbundet, i rollen som leder for politikk og samfunnskontakt.

 
Jørund H. Rytman (40) har vært Stortingsrepresentant siste tolv år, og vært medlem av finanskomiteen, næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Nå begynner den politiske ringreven for Bedriftsforbundet, i rollen som leder for politikk og samfunnskontakt.
– Vi er kjempestolte og glade for å få Jørund med på laget for de små og mellomstore bedriftene i Norge. Han tilfører oss politisk tyngde og rekkevidde, han har sterkt engasjement for både politikk, hverdagsnæringslivet og gründervirksomhet, så dette gleder vi oss over, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

«Hånd i hanske»

Jørund H. Rytman er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Forsvarets høyskole, han er tidligere nestleder og sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom, fylkesleder i Buskerud FrP, mangeårig landsstyrerepresentant, gruppeleder for FrPs fylkestingsgruppe i Buskerud fylkesting og bystyrerepresentant i Drammen. Han har også tolv år som styreleder i Gründerforeningen, diverse styreverv, og har innehatt stillinger innen salg, ledelse, reklame og markedsføring. Nå gleder han seg til å få jobbe for SMB-er rundt om det ganske land.
– Dette synes jeg er midt i blinken. Som hånd i hanske. Bedriftsforbundet har i alle år vært de som tør der andre tier i politiske spørsmål som er viktige for landets små – og mellomstore bedrifter. De tar virkelig kampene for de 4.100 medlemmene sine, og er ikke styrt av store medlemmer som betaler mer enn andre. Her føler jeg meg hjemme før jeg har begynt i jobben, sier Rytman.
 

Viktig støttespiller for gründere

Bedriftsforbundet har ca. 4 100 medlemmer over hele landet. Medlemsbedriftene spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende, fjerning eller reduksjon i arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter, regler for innbetaling av forskuddsskatt og formueskatt og sykefraværsordningen står høyt på agendaen.
– Dette er saker jeg virkelig ønsker å bidra til. Jeg har også lagt merke til at Bedriftsforbundet er en av de viktigste støttespillerne for gründere og de små nyetablerte, innovative bedriftene. Både politisk og i form av medlemstilbud. Det passer meg godt, forteller Rytman.
Jørund Rytman tiltrådte sin stilling 1.januar 2018.
For ønske om intervju eller ytterligere informasjon:
Olaf Thommessen, administrerende direktør for Bedriftsforbundet, tlf. 975 48 585.
Jørund Henning Rytman, tlf. 909 33 499.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]