Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Jarl Haug rammes hardt av formuesskatten

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Småbedriftseier Jarl Haug har 120.000 kr igjen i lønn etter skatt. Formueskatten er 75.000 kr.

 
Publisert 1.9.2017
 
Mye av årsaken til dette er at ligningsverdien for næringseiendom er økt betraktelig. For Jarl sin del har den økt 154 % siste fem år. I går kveld arrangerte Bedriftsforbundet bedriftsbesøk hos Jarl, og ba flere politikere svare på tiltale.
– Våre medlemmer setter fjerning av formueskatten høyt på prioriteringslisten, og ikke uten grunn. Våre medlemsbedrifter er små og mellomstore bedrifter over hele landet. Formuen er ikke penger i banken, men maskiner, varelagre og andre driftsmidler knyttet til bedriften. Jarl Haug er et klassisk eksempel, dessverre, sa administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

– Skal man selge bedriften for å betale formueskatt?

Vestlandske Heiltremøblar er en tradisjonsrik bedrift som produserer ute- og innemøbler i ekte heltre. Materialet de bruker er tømmer fra Vestlandet. Bedriften er drevet av Jarl Haug siden 1995 og til sammen er det to ansatte.Jarl Haug omsetter for to millioner kroner. Lønnen hans i enkeltmannsforetaket er 280.000 kr, og han tar ikke utbytte.Jarl Haug må betale 75.000 kr i formueskatt. Dette er 27 % av hans bruttolønn. Jarl Haug er oppført med formue på 10,2 millioner. Likningsverdi på næringseiendommen hans er 10,1 million.
– Jeg betaler mer enn gjerne skatt for å bidra til velferdssamfunnet, men jeg må ha penger å betale skatten med. Av og til lurer jeg på om politikerne synes det er en god løsning at jeg må selge den lille bedriften min for å ha penger til å betale formueskatten. Det er realiteten. Jeg hadde ønsket politikerne kjente oss småbedrifter litt mer på pulsen, rett og slett, sa Jarl Haug.
 

Små og mellomstore bedrifter er taperne

Den sittende regjeringen har økt ligningsformuen dramatisk. De rød-grønne vil ikke fjerne formueskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital. Små og mellomstore bedrifter får verken eller – og er taperne.
– Formueskatten på arbeidende kapital betales av 300 000 personer: 92 prosent av disse har under 10 millioner kroner i netto likningsformue. 99 prosent har under 25 millioner. Vi snakker derfor ikke om Stein Erik Hagen eller andre milliardærer. Det blir en avledning fra den virkelige debatten. Vi ønsket ved dette bedriftsbesøket en skikkelig debatt rundt hvordan formueskatten rammer de små og mellomstore bedriftene. De virkelige verdiskaperne. Formueskatt på arbeidende kapital er en skatt som tapper disse viktige verdiskapere. Dette er kapital som i stedet kunne ha blitt investert i bedriften, til å trygge og øke konkurranseevnen til eksisterende arbeidsplasser, påsto Thommesen.
 

Oppfordrer politikerne til å tenke nytt

Oppfordringen fra Bedriftsforbundet og Jarl Haug er entydig: Fjerne formueskatten på arbeidende kapital, økte bunnfradraget betraktelig eller finn en løsning som de små og mellomstore bedriftene kan leve med.
– Våre medlemmer betaler sin skatt med glede. Men vi liker ikke en skatt som er uavhengig av inntekt, og som er tuftet på et gammelmodig tankesett om at formue er for de få privilegerte. I realiteten er det gårdeieren, gründeren, håndverkeren og mindre industribedrifter som må betale formueskatten, avsluttet Thommessen.
 
Likningsverdi på Jarl Haugs næringseiendom

  • 2012:   3 967 098 kr
  • 2013:   4 632 632 kr (+16,8 %)
  • 2014:   5 633 280 kr (+21,6 %)
  • 2015:   8 442 000 kr (+49,8 %)
  • 2016: 10 107 429 kr (+19,7 %)

 

Nøkkeltall fra Jarl Haug sin ligning i 2016:


 

Disse politikerne var til stede på bedriftsbesøket og fikk høre Jarl Haugs historie:


 
Kontakter
Andreas Strandskog
Pressekontakt
41 90 77 05
[email protected][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]