Jakten på flere gründere

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Styrker vi de sosiale rettighetene til næringsdrivende og lager en mer positiv bedriftskultur får vi flere nyetablerer.

 
Publisert 11. Juli 2016
 
Andreas Strandskog – Konstituert kommunikasjonssjef
Simen Markussen fra Frischsenteret skriver godt i DN 1.juli om gründersmitte og kjønnsforskjeller.
Til tross for at vi er ett av verdens mest likestilte land er kun en av fire entreprenører kvinner. Årsaken er nok sammensatt, men Markussen treffer godt når han peker på rollemodeller og smitteeffekten av disse. Han glemmer derimot den viktigste rollemodellen i arbeidslivet, som er uavhengig av kjønn. Her tenker jeg på alle de med fast ansettelse, god lønn og forutsigbare arbeidsvilkår.
Statistisk sett så er 70 prosent av alle nyetablerere konkurs eller har lagt ned etter fem år. For lønnsmottakere er virkeligheten ganske annerledes etter fem år i arbeidslivet. Sannsynligheten er stor for at du har byttet jobb eller fått viktigere arbeidsoppgaver i jobben med tilsvarende høyere lønn.
En trygg og forutsigbar hverdag har helt klart en appellerende livsstil for mange sammenlignet med bedriftseiernes angst for neste momsregnskap, utbetaling av lønn og usikkerhet knyttet til pensjon. For det er merkbare forskjeller mellom de fast ansatte og de nyetablerte gründerne.

  • Lønnsmottaker har rett til 100 % sykepenger fra dag 1. Selvstendig næringsdrivende har rett på 65 % fra dag 17.
  • Lønnsmottakere får skattefradrag for pensjonssparing på inntil 8 % av lønn opptil 12 G. Selvstendig næringsdrivende får fradrag på inntil 4%.
  • Som næringsdrivende betaler du forskuddsskatt basert på tenkt inntekt, og ikke etterskuddsvis per kvartal.

I tillegg kommer en del byråkrati, skjemavelde og frykten for å gå konkurs. Sistnevnte er spesielt uheldig ettersom det ofte setter dype økonomiske og psykiske spor. Manglende sikkerhet er en god forklaring på hvorfor vi ikke har flere nyetablerere, men om det alene forklarer skjevheten i kjønn er mer usikkert. Her tror jeg kultur, rollemodeller og nettverk er minst like avgjørende.
Vi må bli flinkere på å trekke frem rollemodellene fra næringslivet og kommunisere hvor fantastisk givende det kan være å drive for seg selv. Hvis bedriften du starter i tillegg lykkes er det toppen av selvrealisering for mange, og en betydelig økonomisk gevinst som kommer raskere enn den vanlige karrierestigen som ansatt i en bedrift. Styrker vi de sosiale rettighetene til næringsdrivende og lager en mer positiv bedriftskultur tror jeg vi får flere nyetablerere. Både kvinner og menn.
En kortere variant av innlegget kom på trykk i Dagens Næringsliv 11.juli. (krever innlogging hos DN)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]