Bedriftsforbundet

Innspill til Næringskomiteens budsjettbehandling

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet er godt fornøyd med hovedprofilen i statsbudsjettet for 2017. Vi etterlyser derimot kraftigere virkemidler som gir tilgang på kapital og nye markeder for privat næringsliv.

 
Publisert 18 oktober, 2016
 
Våre innspill til næringskomiteen handlet om

  1. Bedre kapitaltilgang for småbedrifter.
  2. Nasjonale terskelverdier for offentlig anskaffelser.
  3. Forenkling.

 

1. TILGANG PÅ KAPITAL

Vi er godt fornøyd med forslaget om å øke grensen til skattefunn for såkalt egenutført forskning i bedriften og at grensen for innkjøpt forskning økes. Skattefunn er en ubyråkratisk og bred støtteordning som passer godt for små og mellomstore bedrifter.
Andre tiltak i dette budsjettet som er positivt er regjeringens satsing på katapult-senter.
 

Skattefradrag for investorer (kapitalfunn)

I budsjettavtalen for 2016 ble det enighet om at regjeringen i budsjettet for 2017 skulle vurdere ulike modeller for skattefradrag ved investering i oppstartsselskaper. Lignende løsninger finnes allerede i mange europeiske land, blant annet England og Sverige. I England har man et lignende skattefradrag og kan vise til at 1 av 5 kroner blir investert i næringslivet som en direkte årsak av fradraget. Det er derfor skuffende at det ikke kommer noe mer konkret i budsjettet for 2017 om dette.
 

2. OFFENTLIG ANSKAFFELSER

Bedriftsforbundet gikk hardt ut mot regjeringens forslag om å øke de nasjonale terskelverdiene for offentlig anskaffelser til 1,1 millioner kroner.  Offentlig innkjøp er et marked på 390 milliarder kroner som småbedriftene allerede sliter med delta på. Hvis ikke anbud under 1,1 millioner kroner offentliggjøres, tror vi det blir vanskelig for de mindre bedriftene og orientere seg mot det offentlige markedet.
Vi har sendt et brev til statsråden hvor vi oppfordrer til å redusere terskelverdien hvis vår mistanke om at de ekskluderer de mindre bedriftene stemmer. Jeg håper også næringskomiteen vil følge utviklingen med den nye nasjonale terskelverdien for offentlig innkjøp nøye.
 

3. FORENKLINGER FOR NÆRINGSLIVET

Til slutt snakket vi om forenkling for næringslivet. Norge består av små og mellomstore bedrifter. I 2015 hadde 3 av 4 bedrifter i Norge under 10 ansatte. En bedrift på 5 ansatte har mindre administrative ressurser enn en bedrift på 25 eller 50 ansatte. Lover og regler må derfor i større grad tilpasses de mindre bedriftene.
Vi er svært fornøyd med opprettelsen av regelrådet som kom på plass våren 2016, og at man bevilger penger til et nytt avansert datasystem for Brønnøysundregistrene. Dette er tiltak som gjør det enklere å drive bedrift på sikt.
Vi er derimot utålmodig på vegne av våre medlemmers når det gjelder regjerings ambisjon om å redusere deres årlige kostnader ved å følge lovpålagte regler med 15 milliarder kroner. Regjeringen har gjort mye bra i sin periode, men for 2017 håper følgende områder blir prioritert i forenklingsarbeidet:

  • Forenklinger i regnskap og bokføringsregelverket
  • Forenklinger i aksjelovgivningen
  • Videre forenkling av selvangivelsen for næringsdrivende

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]