Bedriftsforbundet

Hvordan påvirker statsbudsjettet deg?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Torsdag 6.oktober la finansminister Siv Jensen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

 
Vi har laget en oversikt over hvordan statsbudsjettet påvirker de små og mellomstore bedriftene.
 

Oljepengebruken

Budsjettimpuls på 0,4 prosent. Budsjettimpulsen indikerer hvor mye budsjettet bidrar til vekst i norsk økonomi. Oljepengebruken vil øke med 20 milliarder, til 225,6 milliarder oljekroner. Det tilsvarer cirka 3 prosent av oljefondet.
 

Formueskatt – reduksjon på arbeidende kapital

Verdisettelsesrabatten av formuens verdi for driftsmidler og aksjer settes til 90 prosent. Bunnfradraget heves fra 1,4 til 1,48 millioner kroner. Næringseiendom beholder dagens rabatt på 20 prosent i 2017.
Regjeringen følger opp skatteforliket og kutter verdsettelsen av aksjer og driftsmidler, såkalt arbeidende kapital, til 90 prosent. Det varsles et videre kutt på 10 prosent for 2018 til 80 prosent. Formueskatten er en særnorsk skatt på privat norsk eierskap. Vi skulle ønske at regjeringen senket verdsettelser av aksjer og driftsmidler til 80 prosent. Det har de dekning for gjennom skatteforliket.
Regjeringen foreslår også mulighet for utsatt formueskatt dersom bedriften går i regnskapsmessig underskudd bedriftene som går med underskudd i 2016/2017.
 

Personskatt

Personskatten reduseres fra 25 til 24 prosent.
Det betyr at 97 prosent av skattebetalerne får litt lavere eller lik skatt som i år.
 

Selskapsskatt

Senkes til 24 prosent
Regjeringen følger opp skatteforliket og setter ned selskapsskatten med 1 prosentpoeng til 24 prosent. I tråd med skatteforliket på Stortinget vil selskapsskatten reduseres til 23 prosent i 2018.
 

Utbytteskatt

Utbytteskatten økes fra dagens 28,75 til 29,76 prosent.
 

Skattefunn

Beløpsgrense for egenutførte FoU heves fra 5,5 millioner til 20 millioner kroner. Beløpsgrensen for kjøpte FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner er hevet fra 11 millioner til 40 millioner kroner.
Bedriftsforbundet synes dette er positivt ettersom Skattefunn er en lite byråkratisk ordning som bidrar til mye innovasjon, forskning og utvikling i næringslivet.
 

Finansskatt

Finanssektoren får en skatt på lønn og overskudd på 5 prosent. I tillegg beholder de en selskapskatt på 25 prosent, mens andre bedrifter går ned til 24.
Regjeringen vil innføre en ny finanskatt som skal få inn 3,5 milliarder kroner. Inndekningen skal skje ved at finansnæringen får økt selskapsskatt og arbeidsgiveravgift, istedenfor det opprinnelige forslaget om finansnæringen skulle bli momsberettiget. Bedriftsforbundet er skeptisk til dette ettersom inndekningen av denne finansskatten vil falle på bedrifter og privatpersoner som kjøper finansielle tjenester.
 

Grønt skatteskifte – viktig informasjon for bileiere

Saken som har fått mest oppmerksomhet den siste perioden er regjeringens forslag til ny skattepolitikk for å tilrettelegge for det grønne skifte. Venstre har gått hardt ut og presset regjeringen på at bensin og dieselavgiftene må økes i årets budsjett slik at det blir dyrere å kjøre bil, men billigere å velge miljøvennlige alternativer. Dette ble presentert fra regjeringen i årets statsbudsjett:

 • Dieselavgiften økes med 35 øre.
 • Bensinavgiften økes med 15 øre.
 • Mineraloljeavgiften økes med 20 øre.
 • Årsavgiften reduseres med 12 prosent.
 • Bompengene skal reduseres med 10 prosent på riks- og fylkesveiprosjekter.
 • Pendlerfradraget økes ved at begge kilometersatsene settes opp med 6 øre.

 

Venstre og KrF er kritiske til regjeringens grønne skifte

Forslaget har fått kraftige reaksjoner ettersom det innebærer et netto skattelette for bileiere på 900 millioner kroner. Venstre og KrF mener det er stikk i strid med det grønne skifte ettersom det blir billigere å eie bil. FrP og Høyre hevder på sin side at det blir billigere å eie, men dyrere å bruke bilen.
Bedriftsforbundet mener regjeringen har lagt frem et godt kompromiss som det burde være grunnlag for alle de fire partiene å forhandle om.
 

ARBEID OG SOSIAL

Tiltakspakke mot arbeidsledighet, viderefører beløpet fra i fjor på 4 milliarder kroner
650 millioner kroner for å bekjempe arbeidsledighet i kommuner i sør og i vest som har høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet i landet.
 

Aktivitetsplikt

Regjeringen foreslår at det innføres aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp. I tillegg settes det av 30 millioner kroner til en ungdomsatsing for å gi alle under 30 et jobbrelatert tilbud.
 

Tiltak mot verftsindustrien

Regjeringen fremskynder byggingen av tre kystvaktskip som skal bygges av norske bedrifter. Kontrakten er på om lag 6 milliarder kroner og er ment for å hjelpe den kriserammede skipsverftsindustrien.
 

SAMFERDSEL

Det totale samferdselsbudsjettet for 2017 ligger på 62,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 4,4 prosent fra i fjor. Samferdsel kåres av mange som budsjettets soleklare vinner.
 

Veiprosjekter

 • 200 millioner til E-18 vest for Oslo.
 • 100 millioner kroner til E6 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud.

 

Kollektivtransport

 • Regjeringen setter av 50 millioner til planlegging av Fornebubanen.
 • 250 millioner kroner til fornyingsarbeider på Sørlandet og Vestlandet.
 • 18 millioner kroner til utbedring av fergekaia på Furneset i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]