Fagnettstedet for SMB-sektoren

Råd om hvordan bruke styret til strategiutvikling

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Styret kan være helt sentralt i bedriftens strategiarbeid. Å sette av tid, ha riktig styresammensetning og følge med på trusler og muligheter er viktig

Fagbank SMB Styrearbeid

Sette av tid. Ha riktig styresammensetning. Løft frem de viktige problemstillingene

Hvordan bruke styret til strategiutvikling?

Styret kan være helt sentralt for utvikling av bedriftens strategi. Les hvor det kniper og få råd om tilrettelegging av styrets strategiprosesser.

Du skal ikke ha deltatt på veldig mange vanlige styremøter for å oppleve at møtene ofte ligner på hverandre.

Ofte går mye tid til detalj-gjennomgang av styrepapirer. Orientering fra daglig leder om hva som har skjedd siden forrige styremøte og planer fremover tar også stor plass. Det gjør også styrets kontrollfunksjon.

Kommer ikke til strategi-saken

– Utfordringen når så mye tid går til rapportering og kontroll er at styret aldri riktig kommer til arbeidet med strategiutvikling, sier Dag Asheim, CTO i Orgbrain og gründer av virksomheten sammen med William Jensen.

Bedrifter er forskjellige. For noen blir strategien lagt i et morselskap eller av storaksjonæren som plasserer virksomheten inn i en større sammenheng. Da kan kontrollfunksjonen være styrets viktigste funksjon.

Mange bedrifter har dessuten en administrasjon og daglig leder som holder hjulene i gang også når det gjelder strategiutvikling. Også da blir styrets arbeidet med strategi mindre omfattende.

tid,

– Dessuten blir det viktige spørsmålet sjeldent eller aldri stilt i et fora med beslutningsmyndighet bak: «Bør vi gjøre helt andre retningsvalg enn nå?»

Les mer om Styreportal fra Orgbrain

Sett av tid

Et hovedgrep er å sette av tid til strategiarbeid. I stedet for å lese opp styrepapirer som er sendt ut i forkant, kan styret gjøre vedtak og håndtere eventuelle avvik.

Styret kan dessuten korte ned på daglig leders orientering. Noen ganger kan det være nyttig å dykke ned i detaljene i daglig leders gjennomgang, men det trenger man ikke gjøre på hvert eneste møte. På noen møter kan det være fornuftig å heller skape rom for strategiarbeidet.

– På viktige tidspunkter gjennom året bør styret dessuten sette av lengre tid, for eksempel en hel helg på et konferansehotell, for å sikre fokus, ro og kreativitet til styrearbeidet, sier William Jensens som er Orgbrains COO

Sikre mangfold i styret.

Når bedriften først har besluttet at styret skal jobbe med strategiutvikling blir det også naturlig å se på om styret har en riktig sammensetning for dette.

– Har styremedlemmene ulik bakgrunn og grunnlag, eller ser de like ut alle sammen? Er det noen som har evne og vilje til å tenke utenfor boksen og kanskje våge å løfte frem problemstillinger som «Bør vi gjøre helt andre retningsvalg enn nå?». Styrets sammensetning har stor betydning for perspektivene og innovasjonskraften i styrearbeidet, sier Asheim.

En annen viktig problemstilling er om styremedlemmene egentlig har tid innimellom andre oppgaver til å stille forberedt og være engasjert i styremøtene.

Jensen minner om at generalforsamlinger i aksjeselskaper og tilsvarende fora i sameier, borettslag og andre virksomheter har en årlig generalforsamling for styrevalg, men at det er fullt mulig å lovlig å innkalle til et ekstraordinært slik årsmøte for å sikre en hensiktsmessig styresammensetning.

Verden utenfor påvirker strategien

Når alle forutsetninger er godt på plass, kan strategiarbeidet bli gjennomført.

Hva innholdet i dette skal være vil variere enormt med bransje, størrelse, markedet, eiernes ambisjoner og mer. Mange bedrifter endrer faktisk ikke hovedstrategien sin gjennom titalls av år. Driver du et lokalt hotell eller kraftverk så er rammene godt fastsatt.

Eller kanskje ikke?

– Da blir det viktig med strategidiskusjoner i forhold til måten bedriften driver på eller ekspansjon inn i nye markeder. Historien er dessuten full av eksempler på hvordan forhold utenfor kan snu opp ned på alt, sier Jensen.

– Vi opplever en ekstrem endringstakt nå for tiden hvor blant annet digital disrupsjon tar mange på senga. Plutselig ble for eksempel IT-firmaer til bank og butikkene flyttet inn på Internett, påpeker Asheim.

Strategi-spørsmål som gjelder alle

Til tross for alle forskjellene mellom ulike bedrifter, mener Jensen og Asheim at det like fullt er generelle, strategiske spørsmål som alle styrer kan stille seg.

Har bedriften for eksempel riktig forretningsmodell for helheten og delene? Hva gjør konkurrentene? Hva skjer i relevante, trendsettende land og markeder? Kan vi styrke oss gjennom samarbeid? Kan vi styrke virksomheten gjennom ekspansjon geografisk eller til nye markeder?

Les også: Hvordan lage dagsorden for styremøter med alt som er viktig?

Skal vi inngå strategiske samarbeid i for eksempel en kjede eller selv ta initiativ til dette før noen banker på døra?

– Disrupsjon handler om å se på ting med helt nytt blikk. Jeg tenker for eksempel på bedriften som for 20 år siden lagde nettbutikk for klær. Etter en stund så bedriften at nettbutikk-kunnskapen faktisk var mer spennende enn klærne. Da skiftet strategien til netthandel, sier Asheim.

– Fenomenet er ikke nytt. Noen har drevet restaurant og utvidet med overnatting. Andre har drevet hotell og utvidet med catering. Det viktige er å studere virksomheten, se hva man er god på og satse på dette. En strategi da kan også være knoppskyting i form av nye bedrifter, slik at kjernevirksomheten ikke blir forstyrret, sier Jensen.

Hvor er vi, hvor går vi – og hvordan når vi dit er sentrale, strategiske spørsmål for styret.

– Still forberedt til styremøtene og kutt i faste poster på programmet. Hvis styret aldri tar strategidiskusjonene vil blir veien fremover lett tilfeldig, sier William Jensen og Dag Asheim, grundere i Orbrain og eksperter på styrearbeid.

Vellykkede selskaper lykkes over tid med å håndtere skifter i rammebetingelser og trender.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1616750255073{background-color: #f9f9f9 !important;border-radius: 3px !important;}»][vc_column][vc_column_text]

Slik får styret prioritert strategiutvikling

  1. Frigi tid til strategiarbeidet. Sett det på dagsorden. Ta en egen samling eller ekstra møte
  2. Forutsett at styremedlemmene gjør seg kjent med styrepapirer før møtet. Bruk tid på behandlingen av sakene fremfor gjennomgang av sakene
  3. Gjennomfør analyse og strategiarbeidet tilpasset virksomheten. Spørsmål å starte med i neste styremøte: Hvor er vi, hvor går vi – og hvordan kommer vi dit?
  4. Plutselig skjer ting ute i den store verden på godt og vondt, som kan endre bedriftens hverdag. Ikke bli tatt på senga, men forsøk å være proaktiv i forhold til muligheter og problemer.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]