Vi er bedriftenes støttespiller i alle faser!

Høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet var den 23.oktober 2015 på åpen høring til arbeids- og sosialkomiteen for å komme med våre innspill til statsbudsjettet.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Siden Norge opplever en mer krevende økonomisk periode valgte Bedriftsforbundet å fokusere mest på regelverket rundt permitteringer.
 

Dette synes vi var positivt med arbeids – og sosialbudsjettet:

  • Tiltakspakken for økt sysselsettingen
  • Regjeringens ungdomspakke for å redusere ungdomsledigheten
  • Ordningen om lønnstilskudd styrkes

 

Dette var de to sakene vi brukte mest tid på:

1. Dagpenger ved permittering, fleksibilitet for lønnspliktens lengde m.v.
Ved permittering bør arbeidsgiverperioden reduseres fra 10 til 5 dager og maksimal dagpengeperiode bør nå økes til 52 uker. Slik det er nå frykter vi at flere bedrifter vil bli presset til å gå rett til oppsigelse, også der man forventer bedring i virksomhetens utsikter, istedenfor å benytte seg av permitteringer.
Bedriftsforbundet mener arbeidsgiverperioden (lov om lønnsplikt under permittering) bør kunne endres i forskrift på samme måte som maksimal periode med dagpenger. Da vil det være lettere å gjøre endringer ved behov.
2. Bedriftsforbundet frykter at innstramming av dagpenger kan gi flere tvister
Bedriftsforbundet frykter at innstramming av dagpenger kan gi flere tvister i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold: Regjeringen foreslår flere ventedager før man får dagpenger ved oppsigelse grunnet arbeidstagers forhold, og der den ansatte selv sier opp. Regjeringens intensjon er sikkert god men en økning fra åtte til tolv ukers karantenetid vil kunne øke tilbøyeligheten til å ønske å bestride (saklige) oppsigelser.
Sluttavtaler blir i slike saker ofte kostbare på grunn av samordning mellom sluttpakke og dagpenger. Dersom Stortinget godtar forslaget om ytterligere forlenget ventetid, vil det kunne gi flere tvister fordi færre virksomheter kan gi sluttpakker. Det vil særlig kunne ramme små og mellomstore bedrifter.m[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]