Logistikk 163

Holship-dommen ett skritt i rett retning

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn. På lederplass 3. januar tar Dagbladet opp retten til fri organisering.

 
Utgangspunktet er Holship-dommen i Høyesterett 16. desember. Vårt medlem Holship ville bruke egne ansatte til å losse og laste skip i Drammen havn. LO sa nei. Havnearbeiderne boikottet derfor Holship for å presse dem til å akseptere en tariffavtale som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett. Høyesterett konkluderte med at dette er i strid med EØS-regelverket og fri etableringsrett.
 

Stort paradoks

Det er et stort paradoks at LO og Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer følgende: Skal du laste og losse i norske havner, skal du være organisert. Og ikke bare det; du skal være organisert i LO. Og ikke bare det; du skal være organisert i ett særskilt LO-forbund. Er dette organisasjonsfrihet? Er dette etableringsfrihet?
Fagbevegelsen med LO i spissen er i harnisk. De mener dommen underminerer fagbevegelsens opparbeidede rettigheter. Ap-lederen beklaget dommen og hvordan den stiller etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS.
 

Frihet står sterkt

Prinsippet om fri konkurranse og etableringsfrihet står høyt i nordmenns bevissthet. Bedriftsforbundet var derfor partshjelp i saken for Holship. Vi er på ingen måte enig med Støre og LO i at utfallet av dommen er beklagelig.
Det var derimot beklagelig at vi måtte trekke spørsmålet om havnearbeidernes fortrinnsrett helt til Høyesterett. Fortrinnsretten beskyttet en praksis som tilhørte arbeidslivet for 100 år siden. Det er synd at LO og særlig NHO ikke har løst dette tidligere i sine tariffoppgjør.
 

Bedriftsforbundet forsvarer sine medlemmer

Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund. Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn.
Den retten har Bedriftsforbundet og Holship stått opp for i en tre år lang konflikt mot NTF og LO. Bedriftsforbundet støtter selvsagt opp om det etablerte og seriøse arbeidslivet og har aldri hatt som intensjon å ødelegge fagbevegelsens opparbeidede rettigheter.
Det er overraskende at Støre, som folkevalgt, kritiserer Høyesterett og en EØS-avtale han er tilhenger av. Men som leder for Ap er det kanskje ikke så rart at han aktivt strekker ut ei hånd mot sine støttespillere og velgjørere i LO i et valgkampår. Dette på bekostning av mer effektive havner og organisasjonsfrihet.
Innlegget var på trykk i Dagbladet 6.januar 2016 og kan leses her[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]