Her finner du kursene du trenger!

Mitt lederUnivers
Bilde: education online on internet, e-learning concept

Det er virkelig spennende for oss. Vi er glade for at SMB Norge har valgt oss som sin samarbeidspartner for kurs og kompetanse. Dessuten er vi sikre på at medlemmene endelig vil finne det de lenge har ønsket seg hos oss.

Susanne Slaatsveen
Susanne Slaatsveen i Mitt LederUnivers

Susanne Slaatsveen i Mitt LederUnivers AS (MLU) kjenner SMB Norge og organisasjonens medlemmer godt, etter å ha jobbet tett med SMB Norges ledelse og regioner den siste tiden. Her har hun registrert det samme som fremkom i en nylig gjennomført medlemsundersøkelse: Medlemmene ønsker seg flere, bedre og mer varierte kurs.

Det du trenger

– -Det er akkurat det vi kommer til å tilby. Og vi skal sørge for å utvikle kurstilbud sammen med medlemmene, derfor kommer vi til å samarbeide med regionene i SMB Norge. Slik sikrer vi oss at de kurstilbudene folk trenger og etterspør, faktisk finnes tilgjengelig hos oss. Fra før har vi over 200 timer med varierte lederkurs, men vi er allerede i gang med å «åpne nye dører». Hos oss har vi nemlig et antall dører, som hver for seg åpner tilgangen til et helt lite univers av spennende lederkurs. Her er det mye interessant å velge mellom, og siden kursene er digitale, kan man ta dem akkurat når det passer. Ledere i SMB Norge-bedrifter kjemper en daglig kamp mot «tidsklemma», og alt for mange ser seg derfor nødt til å velge vekk kurs.

Men likevel var det nettopp dette medlemsundersøkelsen viste at de ville ha?

– Ja, og da synes jeg det er ekstra spennende at SMB Norge, med administrerende direktør Jørund Rytman i spissen, har utfordret oss på å utvikle skreddersydde kurs for medlemmene. Det vil si at vi, i tillegg til de mange spennende lederutviklingskursene vi nå tilbyr medlemmene, også kommer til å utarbeide et helt nytt sett med kurs. Dette blir en serie som vi kan samle under det felles begrepet «hvordan drive bedre». Delvis har vi kurs som berører dette fra før, men vi kommer altså til å satse enda tyngre på dette fremover.

Verktøy

Hvorfor tror du at akkurat SMB Norge-medlemmene ønsker seg kurs av denne typen?

– -For det første er vi ganske sikre på at mange av dem som driver små og mellomstore bedrifter ikke har den formelle lederkompetanse som de ofte opplever at de trenger. Det skyldes blant annet at mange driver oppstarts-selskaper, men også at lederrollen har økt i kompleksitet og utfordring i de senere årene. Det produseres stadig flere og mer kompliserte regler på en rekke felter: Ikke bare skatte- og avgiftsregler, men HMS og rapporteringsregler som ikke var oppfunnet for få år siden, men som nå skal kunne ettergås med millimetermål flere år etter at rapporteringen har skjedd. For å kunne gjøre den jobben skikkelig, og således redusere risikoen for å gjøre feil, har man i grunnen bare to valg: Man kan kjøpe tjenesten, noe mange gjør. Men det oppleves dyrt, og dessuten fjerner man jo ikke sitt eget ansvar ved å kjøpe kompetanse utenfor selskapet. Da kommer den andre muligheten inn: å oppgradere sin kunnskap på flere felter, og der skal vi hjelpe til, understreker Slaatsveen. Hun minner imidlertid om at man overhode ikke anser seg ferdig med utviklingen av kurstilbudet.

– Vår filosofi er å utvikle kurstilbudene våre i samarbeide med kundene. Så enten det er bedrifter eller bransjer, arbeider vi alltid sammen med kundene våre om de tilbud som skal leveres. Nå har medlemsundersøkelsen i SMB Norge gitt oss gode signaler på hva folk ønsker seg, men vi skal som sagt arbeide sammen med organisasjonens regionstyrer, slik at vi sikrer oss at kursene er nettopp det medlemmene trenger. Dermed blir vi et verktøy SMB Norges medlemmer kan bruke i sin hverdag.

Abonnement

Hva vil du si er den beste måten bedrifter kan utnytte tilbudene på?

– Ganske enkelt fordi en båt kan ta med seg veldig mye mer enn en lastebil, og det er også grunnen til at vi kan levere rimeligere enn konkurrentene. Men når det er sagt, skal man være klar over at båttransporten også blir grønnere for hvert år som går, så det i seg selv vil nok påvirke bedrifters valg i fremtiden, tror vi. Per i dag viser det seg likevel at om lag 90% av alle varer fra Europa kommer til Vestlandet med lastebil, til tross for at det altså er både rimeligere og renere å bruke båt.

Hvordan får man så tilgang til den avtalen som nå er inngått?

– Vi leverer jo ikke bare kurs, men kan også organisere events, holde lokale konferanser og ikke minst webinarer, som vi kjører svært mange av. Men dersom bedriften eller dens ansatte ikke har tid eller anledning til å være med på dette, vil jeg slå et slag for at man tegner et abonnement på kursene våre. Da kan lederen eller de andre som har tegnet abonnement når som helst nyte godt av kursene våre, og det blir svært billig i forhold til å laste ned enkeltkurs. Så det er enkel matematikk, smiler hun. Og legger til at det i disse dager åpnes nye «dører» som blant annet vil inneholde alt fra politisk skolering og lobbying til tillitsvalgtskolering. Dermed er det ikke bare enkeltmedlemmer, men også organisasjonens politisk aktive som vil kunne nyte godt av avtalen som nå er inngått. -Men for å få tilgang til hele Mitt LederUnivers og de beste løsningene, må du huske å legge inn koden MLU2030. Da får du ikke bare en rimeligere pris, men også tilgang til noen ekstra godbiter, frister Susanne Slaatsveen.

Les mer om tilbudet og samarbeidet her