Tellus Logistics

Grønn – rimelig og sikker transport

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tellus logo

Vi er et ungt transportselskap, men vi har solid erfaring og kompetanse. Og kanskje nettopp fordi vi er så unge, bestemte vi oss tidlig for å satse på den grønneste transporten vi greide å få til, og som det samtidig går an å drive fornuftig med. Det tror jeg SMB`s medlemmer vil sette pris på.

Ronny Lye Paulgaard-Pettersen er daglig leder i Tellus Logistics, som har spesialisert seg på båttransport fra Europa til Norge. De er et Vestlandsbasert selskap, og har sin aller største og bredeste dekning der, men har mange samarbeidspartnere, så de kan levere varer til hele landet.

Norges eneste

– Faktisk er vi Norges eneste spedisjonsselskap som kan tilby sjøleveranse fra Europa i noen utstrekning, og fordelene med det, er jo at kundene får en hyggelig pris. Vi ønsker å være en pådriver for etiske og miljøvennlige holdninger både innad i bransjen, blant vareeiere og hos andre aktører. Så avtalen SMB-Norge nå har gjort for sine medlemmer, er kort fortalt tilgangen på sjøtransport fra Europa. Fordi den går til sjøs, er det ofte en god del rimeligere enn andre alternativer. Våre kunder transporterer gjerne større kvanta, og da er god plass på skipene en viktig konkurransefordel i forhold til en «trang» trailertransport den samme veien. Men vi leverer altså stykkgods, så vi kan også ta mindre leveranser. Vi tilbyr rett og slett skreddersydde og effektive logistikkløsninger etter kundenes behov.

Hvor billig kan det faktisk bli?

– Det er vanskelig å si det konkret når vi ikke har målene på det som skal sendes, for de fleste som har sendt noe av en viss størrelse over en lengre avstand, vet at prisene kan variere ganske mye, alt etter form og vekt. Men at det blir rimeligere enn andre alternativer, det tror jeg faktisk vi kan garantere, sier han entusiastisk.

Vestlandet

Dere har kontorer langs hele vestlandskysten, er det ikke så?

– Jo, vi har 4 hovedkontorer, de ligger i Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim. Så vi føler at vi har bred dekning langs hele kysten opp dit. Men som sagt har vi tilgang på et nettverk av underleverandører som kan levere varene videre, når det er behov for det.

Hvorfor blir sjøtransport grønnere enn langtransport på vei?

– Ganske enkelt fordi en båt kan ta med seg veldig mye mer enn en lastebil, og det er også grunnen til at vi kan levere rimeligere enn konkurrentene. Men når det er sagt, skal man være klar over at båttransporten også blir grønnere for hvert år som går, så det i seg selv vil nok påvirke bedrifters valg i fremtiden, tror vi. Per i dag viser det seg likevel at om lag 90% av alle varer fra Europa kommer til Vestlandet med lastebil, til tross for at det altså er både rimeligere og renere å bruke båt.

Hvordan får man så tilgang til den avtalen som nå er inngått?

– Det gjør man ganske enkelt ved å enten bruke de mulighetene som legges inn av SMB-Norge for sine medlemmer, eller å kontakte oss og vise til avtalen. Vi vil vite hvem som er medlemmer, og da får man altså tilgang på transport som både er rimeligere enn konkurrentene sine, og som i tillegg er en mindre belastning på miljøet. Det er viktig for oss å minne om at vi har etablert noe ganske unikt i Norges-sammenheng gjennom denne sjøtransporten fra Europa, for her har SMB-Norge sikret medlemmene sine noe helt spesielt, sier han smilende.Tellus Logistics ønsker å være en uavhengig leverandør som kan velge de løsningene som passer sine kunder best til enhver tid. De har derfor sikret seg lokalagenter i en rekke land, slik at de har lokalkunnskap i begge ender av den grenseoverskridende transporten de driver. I 2017 og 2018 flyttet de over 1.000 fulle lastebillass fra vei til båt og tog.

Les gjerne litt mer på Tellus Logistics sin partnerprofil