Fagnettstedet for SMB-sektoren

xyzLysbilde21

Godt utgangspunkt fra delingsøkonomiutvalget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Skattehullene må tettes! Mandag 06. Februar la det regjeringsnedsatte utvalget om delingsøkonomien frem sin rapport. Bedriftsforbundet har kommet med innspill til utvalget under prosessen. Vi er fornøyd med store deler av utvalget sine konklusjoner og forslag til reguleringer.

 
Utvalget foreslår blant annet at skattefritaket for utleie av egen bolig avgrenses til langtidsutleie og at det innføres en rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer. I tillegg foreslår det en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.
–   Delingsøkonomien skal ikke være en paraply for skatteunndragelse. Etablerte næringer og aktører innen delingsøkonomien må konkurrere på samme vilkår når det gjelder skatt.  Jeg er glad for at utvalget tar tak i dette og anbefaler at aktører innen delingsøkonomien rapporterer til skattemyndighetene. Jeg håper forslagene som omhandler skatt blir implementert fortest mulig, sier adm.dir Olaf Thommessen.
 

Sosiale rettigheter

Vi trenger bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
Med flere aktører innen delingsøkonomien reises også spørsmålet om sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Utvalget er innom temaet, men konkluderer med at selvstendig næringsdrivende ikke har dårligere rettigheter i folketrygden enn det innbetalingene i form av trygdeavgift og skatt fra denne gruppen gir grunnlag for.
Bedriftsforbundet mener at selvstendig næringsdrivende må få styrket sine sosiale rettigheter og det foregår en forskjellsbehandling mellom fast ansatte og selvstendig næringsdrivende som ikke er formålstjenlig.
– Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på minstefradrag, noe vanlig lønnsmottakere har. Dette er en klar forskjellsbehandling som utvalget burde ha sett nærmere på. Vi har tidligere foreslått at selvstendig næringsdrivende burde fått sitt eget bunnfradrag (næringsfradrag), som fungerer på samme måte som et minstefradrag for lønnsmottakere. Vi mener også at utvalget burde anbefalt en grundig gjennomgang av rettighetene til selvstendig næringsdrivende, og hvordan de evt kan styrkes.
 

Andre punkter som fikk flertall i utvalget

  • Det bør etablerers en Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien.
  • Fjerning av løyveplikten i drosjemarkedet. Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformen kan operere lovlig.
  • Dagens arbeidsmiljølov er tilstrekkelig til å håndtere eventuelle konflikter som kan oppstå i delingsøkonomien, og at det ikke er grunnlag for å foreslå endringer i arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep.
  • Registreringsgrensen for mva ikke behøver å øke av hensyn til delingsøkonomien fordi det er hensiktsmessig at grensen sammenfaller med bokføringsplikt og næringsoppgave.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]