Bedriftsforbundet

Gode forenklingsforslag fra regjeringen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I januar 2016 satt regjeringen ned to utvalg som skulle forenkle aksjeloven og stiftelsesloven. Utvalgets arbeid er nå avsluttet og vil bli sendt på høring og behandlet av Stortinget i 2017.  Bedriftsforbundet synes mange av forslagene som ble presentert er lovende.

 
Publisert 25 oktober, 2016
 
Det er viktig for Bedriftsforbundet at terskelen for å starte bedrift og AS reduseres og at det blir mindre byråkratisk å drive bedrift. Med de forslagene vi har sett foreløpig virker det som regjeringen lykkes med dette, sier adm.dir. Olaf Thommessen.
 

Krav om aksjekapital til 1 krone!

En av de mer radikale forslagene fra utvalget er å senke kravet om aksjekapital med 29 999 kroner, til 1 krone. Bedriftsforbundet synes dette er et spennende forslag og tror dette vil føre til at flere starter AS istedenfor enkeltpersonsforetak. Det ble ikke foreslått noen endringer i terskelen for revisorplikt.
— Vi skulle ønske at man hevet revisorplikten ytterligere, men det er spennende av utvalget å foreslå en reduksjon i aksjekapitalen til 1 krone. Det er positivt hvis flere starter et AS ettersom det styrker rettssikkerheten til bedriftseierne, sier Thommessen.
Bedriftsforbundet er også veldig fornøyd med at det foreslås en reduksjon i oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon til fem år, at en rekke særattestasjoner forsvinner og at reglene om avtaler som selskapene inngår med sine eiere eller styremedlemmer forenkles.
Dette er forenklingstiltak som våre medlemmer vil merke på bunnlinjen og som tar oss i en riktig retning når det gjelder regjeringens ambisjon om å forenkle lovpålagte oppgaver med 15 milliarder kroner, sier Thommessen.
 

Oppsummering av utvalgets forslag fra regjeringens pressemelding 21.oktober:

  • Krav om en rekke særattestasjoner oppheves.
  • Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.
  • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
  • Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
  • Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.
  • Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.
  • Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.

Arbeidet med å forenkle aksjelovgivningen ble ledet av Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI. Bedriftsforbundet har også kommet med innspill til dette utvalget ved at vi har sittet i referansegruppen deres. Vi vil også komme med innspill og synspunkter til utvalget gjennom vår høringsuttalelse.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]