Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Formueskatten rammer Hvermannsen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet mener debatten om formueskatten ikke skal handle om de aller rikeste.

 
«Nesten en halv million mennesker betaler formuesskatt, og nesten 90 % av disse har en formuer på under 5 mnok. Disse er i tillegg knyttet opp i likvide verdier og vi får daglig fortvilte telefoner fra våre medlemmer som må låne penger, eller ta fra sin allerede beskattete lønn, for å også betale formueskatten», sier Adm  Dir i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
Norsk næringsliv består av småbedrifter, over 90 % av norske private bedrifter har under 9 ansatte. Å trekke frem Hagen eller Ultvedt Moe som fanebærere mot formueskatten blir helt feil, og en bedagelig skyteskive for venstresiden. Det er hverdagsnæringslivet som lider, ikke Hagen eller Sissener.
Våre medlemmer er lei av å ikke bli sett og hørt for den verdifulle ressursen de er i det norske samfunnshjulet. Det er hverdagsnæringslivet med småbedriftene som holder hjulene i gang i Norge. Det er de som rammes hardest av en skatt som er vilkårlig og urettferdig, og som favoriserer utenlandske bedrifter fremfor norske, avslutter Thommessen»
 
Kontakter
Joachim Dagenborg
Kommunikasjonssjef
Telefon: 980 19 372
E-post: [email protected][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]