Please log in to view the contents
iv class="post-title-and-meta">

Velkommen til Oslo Business Expo

Av Anders Lindgren
July 2018

Oslo Business Expo er et arrangement for ledere og beslutningstagere i bedrifter i utvikling. Målet er å samle viktige aktører som har tjenester, produkter, kunnskap og teknologi som du som bedriftsleder trenger for å utvikle din bedrift.

Parallelt med en større utstilling arrangeres det også en konferanse i 2 spor med inspirerende og nyttige foredrag og praktiske workshops.

Det er satt opp ett konferansespor som handler om lederskap, næringslivstrender, markedsføring, teknologi og e-handel.

Det andre sporet er tilrettelagt for startups som er vår neste generasjons bedriftsledere.