Please log in to view the contents
iv class="post-title-and-meta">

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Av Monica Gregory
July 2018
K074

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

 

Årlig oppstår mange branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. Du som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening.

Innhold

  • Hva er varme arbeider
  • Brannteori
  • Brannslokking
  • Lover og forskrifter
  • Ansvar
  • Farer ved varme arbeider
  • Gass og utstyr
  • Vernetiltak og førstehjelp
  • Hva må jeg huske før, under og etter arbeidet
  • Opptre riktig ved brann

 

Kursdetaljer

Type: e-læring

Målgruppe: Alle som utfører varme
arbeider på tilfeldige arbeidsplasser

Språk: Engelsk og norsk

Varighet: 3-5 timer

Sertifikat: Utstedes av Norsk
brannvernforening. Sertifikatet har
5 års gyldighet, og gjelder i Norge,
Danmark, Finland og Sverige.