Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge

Enighet om statsbudsjettet for 2017

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet er fornøyd med at de fire samarbeidspartiene ble enige om et budsjettforlik på overtid, lørdag 3. desember.

 
Publisert 05 desember, 2016
 
Bedriftsforbundet er fornøyd med at de fire samarbeidspartiene ble enige om et budsjettforlik på overtid, lørdag 3. desember. Budsjettet har en grønnere profil med en miljøpakke på over 5 milliarder kroner og den opprinnelige bilpakken som regjeringen lanserte består. Totalt har KrF og Venstre gjennom forhandlinger med regjeringspartiene flyttet på rundt syv milliarder kroner.
 

Dyrt kompromiss, men fortsatt innen handlingsregelen

Regjeringen og de to støttepartiene har forhandlet frem et kostbart, men grønnere budsjett for 2017. Budsjettet er fortsatt innenfor handlingsregelen og oljepengebruken er forsvarlig, men pengene som brukes til å finansiere tiltakene kommer fra blant annet økt utbytte fra statseide selskaper og økt verdisetting av sekundærbolig ved beregning av formueskatt.
— Vi er fornøyde med forslagene i budsjettet isolert sett, men regjeringen viser liten vilje til å prioritere bort eller ned andre forslag når de skal finne inndekning. På den positive siden foreslår de å øke kravet til effektivisering av offentlig sektor ytterligere, noe som vil gi mer handlingsrom i fremtidige budsjetter, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i Bedriftsforbundet.
 

Miljøpakke på over 5 milliarder

Venstre og KrF har vært tydelige på at budsjettet som opprinnelig ble lagt frem av regjeringspartiene manglet en grønn profil og tiltak som gjør at Norge oppfyller målene i Paris-avtalen. I budsjettavtalen kom det derfor flere miljøtiltak. Her er en oppsummering av de viktigste:

  • Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.
  • Det blir billigere med mer miljøvennlige biler.
  • Det skal innføres en flat Co2-avgift og næringslivet gis tid til å omstille seg.
  • Det settes krav om 20 prosent innblanding av biodrivstoff.
  • Rammevilkårene for oljenæringen skal gjennomgås i Perspektivmeldingen.
  • Alle de store havnene skal ha landsstrøm for cruiseskip.
  • Vrakpanten økes kraftig for fossile biler dersom de erstattes med miljøbil.

 

Fornøyd med at bilpakken blir stående

Regjeringens opprinnelige forslag til «bilpakke» for Statsbudsjettet 2017 forblir uendret. I bilpakken foreslås det å øke bensinavgiften med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. For å kompensere for dette ble det foreslått å redusere årsavgiften med 12 prosent og etablere en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene.
— Det er positivt at regjeringens opprinnelige forslag til bilpakke ble stående og at ikke diesel- eller bensinavgiften ble økt ytterligere. Næringslivet står midt i en tøff omstilling og en ytterligere økning av disse avgiftene ville vært negativt, spesielt for bedrifter i distriktene, sier Thommessen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]