Bedriftsforbundet

Dette betyr revidert nasjonalbudsjett for din bedrift

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Torsdag 11.mai 2017 la finansminister Siv Jensen frem revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har forslaget til revidert nasjonalbudsjett reduserer årets bruk av oljepenger med 4,7 milliarder kroner. Samlet skattelette i budsjettet er på 1,7 milliarder kroner, hvorav 330 millioner kroner er skattelette til bedriftene.

 
I følge Finansdepartementet er veksten i norsk økonomi på vei oppover. I sine prognoser mener Finansdepartementet at fastlandsøkonomien i 2017 vil få en vekst på 1,6 prosent. Det er dobbelt så høyt som året før. Oppgangen i fastlandsøkonomien skyldes lav rente og en ekspansiv finanspolitikk. Svakere krone og lavere lønnsvekst har også forbedret konkurranseevnen til norsk næringsliv vesentlig i følge Finansdepartementet.
 

Tiltak mot arbeidslesighet

De nyeste tallene viser også at arbeidsledigheten er på vei nedover, spesielt på Sør- og Vestlandet. Ledigheten forventes å ligge på 4,3 prosent i 2017 og 4,1 i 2018. Siden årsskifte har vi også sett en positiv utvikling i sysselsettingen.
Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot arbeidsledighet med å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak med 500 plasser, styrker oppfølgingen av langtidsledige og øker innsatsen for arbeidssøkere under 30 år.
 

Skattefradrag for gründere

Regjeringen foreslår en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap, gjeldende fra 1. juli. Dette er en ordning Bedriftsforbundet har jobbet lenge for.  Ordningen innebærer at personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under en viss størrelse, gis fradrag i alminnelig inntekt på opptil 500 000 kroner i året. Med en skattesats på 24 % gir det et direkte skattefradrag på opp til 120 000 kroner for aktuelle investorer.
 

Kriterier:

  • Oppstartsselskap som er 6 år eller yngre, organisert som AS, som i gjennomsnitt over året har færre enn 25 årsverk og årlige driftsinntekter og/eller balansesum som ikke overstiger 40 mill. kroner.
  • For å motvirke skattetilpasning blir det stilt krav om et årlig lønnsgrunnlag på minst 400 000 kroner i selskapet, og selskap må også hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvalting. Det er og regler for å hindre triksing ved fisjon og fusjoner, her gjelder alder på eldste selskap som er involvert.
  • Ett selskap kan ta imot inntil 1,5 mill. kroner i investeringer årlig gjennom ordningen.
  • Investor må eie aksjene i minst tre år for å få rett til fradraget. Minste investeringsbeløp er 30 000 kroner og det største årlig er 500 000 kr for investoren i ett eller flere selskaper til sammen. Det er regler som skal sikre uavhengighet mellom investor og selskap.

 

Bedre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen øker grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Endringen vil gjelde fra inntektsåret 2017.
 

Varslet endring i opsjonsbeskatningen for 2018

Regjeringen varslet at det vil komme endringer i opsjonsbeskatningen i Statsbudsjettet for 2018 til små og nyetablerte selskaper. Det legges opp til å endre beskatningstidspunktet for opsjoner i slike selskap til tidspunktet for realisasjon av aksjen. Dette vil blant annet innebære en likviditetsfordel for selskapet.
Det er allikevel knyttet litt usikkerhet til hvordan denne ordningen skal gjennomføre i praksis, spesielt ettersom en slik skatteomlegging vil regnes som statsstøtte og må godkjennes i ESA. Regjeringen vil derfor fremme et forslag på hvordan det løses i Statsbudsjettet 2018 som kommer til høsten.
 

Andre viktig tiltak for norsk næringsliv og småbedrifter

  • Innovasjon Norge sin utlånsramme til innovasjonslån blir økt med 300 millioner kroner.
  • Innovasjon Norge kan derfor låne ut 1,2 milliarder kroner årlig til innovative bedrifter og nystartede bedrifter.
  • Det skal dessuten bli enklere for bedrifter å få lån i private banker. Innovasjon Norge øker sin ramme for garantier fra 40 til 80 millioner kroner.
  • Foreslår å opprette et koinvesteringsfond for Nord-Norge. Dette vil gi 260 millioner kroner til nye prosjekter i regionen.
  • Mechatronics Innovation Lab, et testsenter for å teste ny kunnskap og ny teknologi får 30 millioner kroner. Dette er et tilbud som kan brukes av bedrifter over hele landet for å teste ny teknologi.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]