Bedriftsforbundet

Det viktigste fra statsbudsjettet 2016

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Onsdag 7.oktober la finansminister Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2016. Bedriftsforbundet mener at statsbudsjettet er ekspansivt og legger til rette for vekst og investering i næringslivet.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Regjeringen gjør mye riktig for å legge til rette for omstilling og verdiskaping. Spørsmålet er om det er nok og om skattelettelsene er prioritert riktig. Bedriftsforbundet mener at regjeringen kunne kuttet mer i formuesskatten og økt lærlingtilskuddet ytterligere.
Regjeringen la frem et ekspansivt budsjett og vil bruke mer oljepenger, men fortsatt innenfor handlingsregelen. Totalt er skattelettelsene i årets budsjett på 9,1 milliarder kroner. Norge møter tøffere tider og slik sett mener Bedriftsforbundet at det er riktig å bruke mer penger for å stimulere til vekst, nye bedrifter og flere arbeidsplasser.
 

Savner større kutt i formuesskatten

Bedriftsforbundet mener at formuesskatten bør prioriteres over selskapsskatten. Regjeringen foreslår i dette budsjettet å senke selskapsskatten til 25 prosent, noe Bedriftsforbundet mener er fornuftig. Men en videre reduksjon ned til 22 prosent, slik det foreslås i skattereformen, må ikke gå på bekostning av fjerning av formuesskatten på arbeidene kapital. Selskapsskatten er en overskuddsskatt som i det store og det hele kommer utenlandske eiere mest til gode. Formuesskatten er en skatt på norske eiere som må betales uavhengig om bedriften går med overskudd eller ikke.
 

Tiltakspakke for økt sysselsetting

Regjeringen foreslår å bruke 4 milliarder kroner i målrettede tiltak for å redusere arbeidsledigheten. 2,5 milliarder kroner går til vedlikehold av veier, jernbane og bygg. Innovasjon Norge og Norges forskningsrådet får også økte bevilgninger. Lærlingtilskuddet øker med 2500 kr. Bedriftsforbundet er fornøyd med økningen, men med tanke på økende arbeidsledighet og mangel på lærlingplasser hadde vi forventet enda mer her.
 

Savner tiltak for å heve SMBs reelle muligheter til å delta i anbudskonkurranser

Bedriftsforbundet vil jobbe opp mot Stortingets budsjettbehandling for å bedre små og mellomstore bedrifters muligheter til å delta i anbudskonkurranser.  Hvordan anbudsgrunnlagene utformes fremover blir svært viktig, blant annet som følge av økt offentlig satsing på investeringer og vedlikehold av infrastruktur blir svært viktig.
På IKT og tjenestesiden er det også viktig å tilrettelegge for at små og mellomstore bedrifter kan delta. SMB står i fare for å skvises ut hvis politikerne viser fortsatt unnfallenhet her.
Mange mindre virksomheter har helt gitt opp å konkurrere om en andel av offentlige innkjøp. Dette markedet er viktig fordi det er på over 400 mrd kr årlig og fordi det langsiktig har stor betydning for sysselsetting og næringsstrukturen i Norge. Offentlig innkjøpspolitikk er indirekte også viktig for det lokale tilbudet for privatpersoner og øvrig næringsliv.
 

Viktige endringer i skatter og avgifter:

  • Regjeringen kutter formuesskatten med 1,3 milliarder kroner totalt. Den nye satsen på formuesskatten reduseres fra 0,85 til 0,80 prosent. Bunnfradrag økes fra 1,2 til 1,4 millioner kroner.
  • Regjeringen reduserer selskapsskatten fra 27 til 25 prosent. Dette gjelder for personer og bedrifter. Regjeringen har som ambisjon å få ned selskapsskatten til 22 prosent i 2017.
  • For AS/NUF: Regjeringen foreslår ingen egen skjerpet utbyttebeskatning, men utbytte tillegges alminnelig inntekt med en faktor på 1,15%, noe som innebærer at utbyttebeskatningen i 2016 blir litt høyere enn i dag, 28,75%.
  • Enda viktigere er at lån til aksjonær vil regnes som utbytte. Låner du penger i selskapet ditt i morgen, hjelper det ikke å betale det tilbake. Utbytteskatten må nå betales uansett.
  • Andre endringer er rentefradrag i konsern, normrente, beskatning av privat bruk av yrkesbil, øket lav merverdiavgiftssats fra 8 til 10 %, nullmoms og dermed likestilling av trykte og elektroniske aviser. Toppskatten erstattes av en trinnskatt.
  • Verdsetting av sekundærbolig og næringseiendom øker fra 70 til 80 pst av markedsverdi.
  • Selvangivelsen for næringsdrivende skal leveres elektronisk fra 20.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]