Skjermbilde 2018-08-12 kl. 18.05.02

Det er ikke størrelsen som teller

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Mandag 24. august kom NHO med en undersøkelse som viser at små kommuner anser seg selv som mindre næringsvennlige enn større kommuner. Resultatet er ikke overraskende.

 
Publisert 1 Juli.2016
 
Kommuner med flere innbyggere får stordriftsfordeler uten å løfte en finger. For de mindre kommunene er en aktiv næringspolitikk og satsing på gründere en litt tøffere oppgave. Motbakkene er større, men gevinsten hvis man lykkes er betydelig.
Av: Næringspolitisk rådgjevar Andreas Strandskog
Bedriftsforbundet gjorde et regnestykke på hva en typisk småbedrift med 7 ansatte, og som betaler 6 millioner i skatter og avgifter,kan finansiere. Med skatteinntektene fra denne bedriften kan kommunen finansiere 40 kommunale barnehageplasser eller 11 årsverk med lærer e. Småbedriftene er verdifulle og det er ikke tvil om at kommunene, uavhengig av størrelse, har mye å tjene på å legge til rette for næringslivet og nyetablerere.
 

Småkommuner tilbyr smådriftsfordeler

Der de store kommunene har stordriftsfordeler må de mindre kommunene kjenne sin besøkelsestid og tilby smådriftsfordeler.
Dialogen mellom næringslivet og beslutningstakerne er ett eksempel. I større byer kan ofte veien til politikerne bli formell og vanskelig. I de største byene betaler til og med næringslivet penger til konsulenter for å sette opp møter. I mindre kommuner er terskelen mindre. Det er positivt, fordi en aktiv næringspolitikk handler i stor grad om å kartlegge hvilke behov som finnes i næringslivet.
 

Bruk stemmeretten din

For næringslivets behov varierer fra kommune til kommune. I noen kommuner er skole og barnehager viktig, slik at ressurspersoner med familie kan bosette seg i området og jobbe i bedriftene.
I andre kommuner er samferdsel, tilgang på kapital eller næringsareal viktig. Om få uker er kommunevalget over og hvem som skal styre de neste fire årene er avgjort. Jeg håper du bruker din stemmerett på de partiene eller stemmer frem de representantene som er opptatt av næringsutvikling og bedrifter i din kommune. For det er ikke størrelsen på kommunen som er avgjørende.
Norge er full av eksempler på små kommuner med et aktivt næringsliv og imponerende bedrifter. Det handler mer om hvordan de folkevalgte bruker sin innflytelse til å gjøre kommunen bedre for de som ønsker å starte opp eller driver egen bedrift. Godt valg![/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]