AVLYST – De vanskelige personalsakene

Når:
20 juni 2024
9:00
Sted: Oslo

SMB Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har gleden av å invitere til seminaret “De vanskelige personalsakene”, torsdag 20. juni kl. 9:00-11:00.

De vanskelige personalsakene, som stort fravær, mangelfulle arbeidsytelser eller illojalitet, koster virksomhetene store ressurser. Simonsen Vogt Wiigs arbeidsrettsteam har lang erfaring med å bistå virksomheter i å løse slike saker, og seminaret vil bidra til at du med personalansvar stiller sterkere når du kommer opp i slike situasjoner.

Foredragsholdere er partner og advokat (H) Nicolay Skarning og senioradvokat Catriona McIntyre, som har lang erfaring og nylig utgitt en bok om samme tema. Innledning ved SMB Norges advokat Hedvig Svardal.

I dette tidseffektive kurset vil vi blant annet ta for oss

  • Oppsigelse eller omplassering pga høyt sykefravær, mangelfulle arbeidsytelser eller illojalitet
  • Arbeidsgivers håndtering av varslingssakene
  • Oppfølging i prøvetid
  • Frivillig avtaler og fratreden med ansatte som ikke fungerer i stillingen
  • Seminaret er praktisk med fremgangsmåter og huskelister

Påmeldingsfrist 18.6.24.

Seminaret koster kr 900,- for medlemmer i SMB Norge, og kr. 1.200 for ikke-medlemmer, og inkluderer et eksemplar av den nye boken “De vanskelige personalsakene”.
Tillitsvalgte i SMB Norge vil kunne delta gratis.

Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1, Oslo, 8. etasje