Bruksvilkår

Alle rettigheter © Bedriftsforbundet 2018.
Bilde: Alle rettigheter © Bedriftsforbundet 2018.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk. Innhold, design og utforming av Bedriftsforbundets nettsted www.dinbedrift.no er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven) m.v.

 
Bruk utover det åndsverkloven tillater, krever forutgående skriftlig samtykke fra Bedriftsforbundet. For spørsmål om bruk av innhold fra Bedriftsforbundets hjemmesider, vennligst kontakt administrasjonen på telefon 23 35 70 10 eller e-post [email protected]
 

DETALJER OM BRUK

1. Tillatt bruk

Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt, personlig formål.
 

2. Forbudt bruk

 • Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil:
 • Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.
 • Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
 • Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.
 • Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser.
 • Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
 • Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
 • Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.
 • Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som Bedriftsforbundet tilbyr for tilgang til kanalene.
 • Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.
 • Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

 

3. Opphavsrett og varemerker

Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er Bedriftsforbundets eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. Bedriftsforbundet har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte.
Bedriftsforbundets sin logo og andre merker som brukes av Bedriftsforbundet fra tid til annen er varemerker og Bedriftsforbundets eiendom.
 

4. Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss, godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]