Boligmappa iPhone

Boligmappa løser håndverksbedriftenes nye krav til dokumentasjon

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Det er ingen tvil om at den nye loven for boligsalg bidrar til økt trygghet. Den nye avhendingsloven, som begynte å gjelde fra nyttår, har satt strengere krav som gjør det viktigere å dokumentere arbeidet sitt. Her brukes Boligmappa både av håndverkeren, bygningssakkyndig (tidligere kalt takstmann) og boligselger for å løse de nye utfordringene.

Eirik Vigeland i Boligmappa
Eirik Vigeland, Boligmappa

Det er kommunikasjonssjef Eirik Vigeland i Boligmappa som oppsummerer situasjonen på denne måten i forbindelse med at SMB Norge har inngått partnersamarbeid med dem. Avtalen, som gir SMB-medlemmene flere fordeler – blant annet en fast prisreduksjon på 25 % – vil bli populær hos SMB-bedriftene, tror Vigeland:

Nytt regelverk

Du nevnte at avhendingsloven nå er endret. Hvorfor er det viktig for SMB Norges medlemmer?
– Det er flere grunner til dette. Dersom du er en håndverksbedrift og bruker Boligmappa, vil du først og fremst gjøre dokumentasjonsarbeidet enklere og tilfredsstille regelverket. I tillegg etterlater du bedriftens digitale visittkort på eiendommen, som igjen øker sjansen for at din bedrift blir ringt tilbake neste gang noe skal gjøres. Til slutt er dette en stor trygghet for som selger som kan dokumentere at arbeider er utført av seriøse håndverksbedrifter. Den nye avhendingsloven setter nemlig krav til både kjøper og selger, forklarer Vigeland.

Hva består endringene i?

– For selgeren betyr den nye loven at eiendommen må dokumenteres bedre enn tidligere, mens det for kjøperens del settes krav om at vedkommende må gjøre grundigere undersøkelser enn det som før var påkrevd. Nå er det blitt helt forbudt å selge en eiendom «som den står». Dessuten er det blitt mye enklere for kjøperen å påpeke mangler: Nå gjelder en nedre beløpsgrense på kr. 10.000 for å kalle noe en mangel, noe som jo ikke kan sies å være veldig mye ved en eiendomstransaksjon, sier Vigeland. Tidligere var dette rundt 5-6 %, som for eksempel betyr kr. 250.000, for en eiendom til 5 millioner kroner.

Sterk økning

Hvordan har dette påvirket dere i Boligmappa?

– Det er tydelig at folk tar avhendingsloven på alvor, for vi har merket stor økning i dokumentasjon på norske bygg og boliger. Det er bra både for kjøpere og selgere, for det gir en tryggere bolighandel.

Hva skjer dersom du ikke kan dokumentere de endringene som er gjort på en bolig?

– Det kan slå ganske betydelig ut på taksten, så selgeren risikerer å tape store penger dersom dokumentasjonen ikke er i orden. Vi tror endringene vil føre til færre alvorlige konflikter i etterkant – og at det rett og slett blir vanskeligere både å kjøpe og selge katta i sekken.

Men selgeren kan jo ikke vite absolutt alt om en bruktbolig?

– Bygningssakkyndig får en viktigere rolle enn før med tanke på å avdekke boligens faktiske tekniske tilstand. Der vil Boligmappa kunne være et svært godt verktøy, for alt arbeid utført skal dokumenteres og kontrolleres, sier Vigeland

Mangler

Men hva skjer dersom det er mangler ved boligen?
– De nye reglene krever at det skal settes en tilstandsgrad på hver av boligdelene. Det betyr at dersom det pekes en mangel eller skade på eiendommen, skal bygningssakkyndig også estimere et beløp for å utbedre denne. Dermed blir det enklere å unngå å kjøpe den berømte katta i sekken, understreker Vigeland.

Les gjerne litt mer på Boligmappa sin partnerprofil