Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Ber næringsministeren rydde opp i havneavtalen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I Holshipsaken kom Høyesterett frem til at fortrinnsretten på lossing av lasting av skip er i strid med EØS-avtalen. Til tross for dette opprettholdes fortrinnsretten og monopolet på lossing og lasting ved Drammen havn.

 
Bedriftsforbundet og vår advokat Nicolay Skarning i Kvale sendte derfor onsdag 12.juli brev til næringsminister Monica Mæland hvor vi ber om at myndighetene ser på avtalen til LO og NHO.
 

Bedriftsforbundet reagerer på at ikke Høyesteretts dom får konsekvenser

– Problemet er at LO og NHO ikke har klart å endre sine to tariffavtaler med fortrinnsrett til tross for Høyesteretts sin dom. Rammeavtalen for havnene og Sør- og Nord-Norgeavtalen løper som før og er bindende frem til våren 2018. Når LO og NHO ikke klarer å endre sine tariffavtaler i tråd med høyesteretts dom, må myndighetene bistå, skriver Bedriftsforbundet og Skarning i brev til Næringsministeren.
Bedriftsforbundet har tidligere klaget på at LO og NHO ikke opphever fortrinnsretten etter Høyesteretts dom. LO og NHO er derimot ikke enig med Bedriftsforbundet sin tolkning av dommen og hevder at kjennelsen bare gjelder for Transportarbeiderforbundet (NTF) sin boikott av Holship
– Det er fremdeles ikke fri konkurranse for norske fartøyer når fortrinnsretten opprettholdes. Det gjør det mer utfordrende for godstransporten, lossing og lasting ved norske havner blir dyrere og bedrifters adgang til å etablere virksomhet blir vanskeligere. For å sikre mer effektive havner håper vi derfor næringsministeren går inn i saken, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i Bedriftsforbundet.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]