Fagnettstedet for SMB-sektoren

Morten Bjerkhaug

Bedriftshelsetjenesten forenkles

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet har fått gjennomslag for en gjennomgang av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) med sikte på mer fleksibilitet og lavere kostnader for mindre virksomheter.

 
Publisert 26. Januar 2016
 
Bedriftsforbundet har fått gjennomslag for en gjennomgang av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) med sikte på mer fleksibilitet og lavere kostnader for mindre virksomheter. Derfor ber vi nå om at du som er omfattet, sender oss dine erfaringer, tanker, ideer og innspill for få med alle gode forslag når morgendagens BHT-regelverk skal utformes.
Av senioradvokat Morten Bjerkhaug
Bedriftsforbundet er tydeligvis ikke alene om å mene at ordningen med bedriftshelsetjenesten er moden for evaluering. I sommer utlyste Arbeids- og sosialdepartementet ett oppdrag om evaluere bedriftshelsetjenesten, da det har gått fem år siden innføringen av den obligatoriske godkjenningsordningen og utvidelsen av bransjer som har plikt til bedriftshelsetjeneste
I den anledning ønsker vi å høre om dine erfaringer og meninger. For å ha mulighet til å nå frem med krav om endringer i regelverket om bedriftshelsetjeneste må vi ha eksempler og forslag til løsninger som gjør at politikerne blir interesserte i å høre på oss. Vi vet av erfaring at sjansene for å få møte de som bestemmer øker når vi har medlemmer som eksempelbedrifter og vi kan bringe løsningsforslag til bordet.
Bedrifter som rammes av kravet om bedriftshelsetjeneste må ikke pålegges krav og kostnader som småbedriftene ikke har forutsetning for å klare administrativt og økonomisk.
Bedriftsforbundet mener bedriftshelsetjeneste i større grad må tilpasses den enkelte småbedrift. Mange småbedrifter opplever at bedriftshelsetjenestene bare tilbyr ett opplegg for oppfølging til alle bedrifter, uten å ta hensyn til bedriftenes størrelse, risikoforhold og økonomiske bæreevne. Ordningen kan derfor bli svært kostbar og oppleves som unødvendig for mange småbedrifter.
Det er uholdbart dersom bedriftshelsetjeneste rundt om i landet bare har ett og samme (kostnadskrevende) opplegg for bedriftshelsetjeneste system/oppfølging til alle bedrifter – uten hensyn til bedriftenes art, størrelse, risikoforhold og økonomiske bæreevne.
Vi ber om at alle bedrifter som føler de har gode eksempler og/eller forslag til forbedringer sender disse inn til Bedriftsforbundets advokater på: [email protected]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]