Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet på Høring i Stortinget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet var i dag på høring på Stortinget om statsbudsjettet. Vi understreket behovet for å skjerme viktige satsinger og redusert skatt for bedriftene.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Statsbudsjettet for 2016 er ekspansivt og legger til rette for vekst og investeringer i næringslivet. Det er helt nødvendig for å gi næringslivet hjelp i en krevende omstillingsperiode.
 

Vi er spesielt fornøyd med:

  • Tiltakspakken for økt sysselsetting
  • Rekordstor satsning på samferdsel og vedlikeholdsarbeid
  • Gründersatsning på 400 millioner
  • Etablering av regelråd

 

Men vi vil særlig peke på tre områder hvor vi mener budsjettet kunne vært bedre:

1. Utbytteskatten
Bedriftsforbundet mener det er positivt at regjeringen foreslår å redusere selskapsskatten ned til 25 % og følger etter sammenlignbare land. Utfordringen er at selskapsskatten og personskatten etter forslaget skal ligge på samme nivå. Kutt i hvert prosentpoeng blir mye dyrere hos oss enn i andre land som ikke følger denne symmetrien. For å få inndekning har regjeringen blant annet foreslått å øke utbytteskatten. En økning i utbytteskatten er uheldig og den får konsekvenser for investeringer og norsk eierskap.
Alle som investerer i virksomheter forventer avkastning. Blir muligheten for avkastning redusert og/eller risikoen for stor velger man andre investeringer som for eksempel eiendom. Med skattereformen vil f.eks leieinntekter fra leilighet nummer to beskattes med 22 prosent, mens utbytte vil beskattes med 32 prosent. Dette gir ikke de nye arbeidsplassene vi trenger i en omstillingsperiode.
2. Formuesskatten
Det langsiktige eierskapet i Norge er det som rammes av formueskatt på arbeidende kapital. Det er helt urimelig at fundamentet i norsk næringsliv skal belastes med formueskatt. Å tappe disse selskapene for kapital gjør eiere og Norge mer sårbare ved neste nedgangsperiode, og mindre egnet for nødvendige omstillinger.
Bedriftsforbundet er skuffet over at budsjettet ikke gir mer kutt i formuesskatten. Men vi registrerer at man i skattereformen vil undersøke en løsning hvor skattelettelse dras mot såkalt arbeidende kapital, og vi håper partiene på Stortinget vil komme frem til en løsning hvor man fjerner formuesskatten helt på arbeidende kapital.
3. Lærlingtilskudd
Bedriftsforbundet er fornøyd med at regjeringen fortsetter med å øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet for 2016, men er misfornøyd med beløpet på 2500 kroner per elev. En økning på litt over 200 kroner i måneden vil ikke ha nevneverdig innvirkning på bedriftenes mulighet til å ta inn flere lærlinger.
Bedriftsforbundet mener at det ikke bør være forskjell mellom det en skoleplass og en lærlingplass koster det offentlige. I en omstillingsperiode for næringslivet er det viktigere enn noen gang at lærlingtilskuddet heves til et nivå som kan bidra til at flere av elevene som velger yrkesfag får lærlingplasser.
 

Oppsummering

Vi er som sagt fornøyd med regjeringens tiltakspakke mot økt sysselsetting og en ambisiøs gründersatsning. En rekordstor satsning på samferdsel og vedlikeholdsarbeid vil gi positive ringvirkninger for små og mellomstore bedrifter som får flere oppdrag.
Vi skulle derimot sett at budsjettet:

  • Ikke øker utbytteskatten for å finansiere kutt i selskapsskatten.
  • Kuttet mer i formuesskatten og vi ønsker at fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital blir en del av skattereformen.
  • Økte lærlingtilskuddet ytterligere.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]