Advokatene Morten Bjerkhaug og Eirik Kollerøy

Bedriftsforbundet lyttes til på flere viktige arenaer

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundets advokater er sluppet inn på flere viktige arenaer hvor vi kan påvirke regjeringens reformer og forenklingsarbeid i departement og etater.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Advokatene Morten Bjerkhaug og Eirik Kollerøy jobber i tillegg til juridisk medlemshjelp, løpende sammen med næringspolitisk rådgiver Andreas Strandskog. Både med høringer (skriftlige og på Stortinget) og på næringsjuss, for å realisere Bedriftsforbundets visjon: «Enklere å drive bedrift».
 

Stadig viktigere

I en tid med et mer begrenset handlingsrom for skattelettelser som følge av lavere oljeinntekter, vil det bare bli viktigere å holde høy aktivitet i arbeidet med forenkling, herunder å påvirke lover og forskrifter. Når det hele tiden er aktører som jobber for nytt regelverk på en rekke områder, er det avgjørende at Bedriftsforbundet sin stemme blir hørt. Vi er derfor stolte av at Bedriftsforbundet er invitert inn i varmen på flere arenaer, også arenaer hvor vi tidligere ikke hadde adgang.
 

Med der mange viktige beslutninger tas

Mange beslutninger er i realiteten bundet opp gjennom sterke føringer fra etater og embedsverk, før de når politikernes bord. Det er derfor svært positivt at vi nå har oppnådd å få tilgang på mer løpende informasjon og gis mulighet til å komme med fortløpende tilbakemeldinger på reformplaner, forenklingsprosjekter og lov- og forskriftsarbeid, som direkte vil berøre hverdagen for våre medlemsbedrifter.
Noen av foraene hvor advokatene representerer Bedriftsforbundet:

  • Nærings- og fiskeridepartementets kontaktutvalg for regelverket om offentlige anskaffelser.
  • Nærings- og fiskeridepartementets utvalg for endring av aksjeloven.
  • Skattedirektoratets regelverksråd.
  • Skattedirektoratets referansegruppe for utvikling av bedre digitale tjenester.
  • Skattedirektoratets og Tollvesenets referansegruppe for oppgavereform i forbindelse med at Skatteetaten overtar en rekke oppgaver fra Tollvesenet.
  • Kontaktutvalget for Brønnøysundregistrene.
  • Altinns brukerutvalg.

I tillegg er Bedriftsforbundet representert i Alliansen for norsk, privat eierskap. Alliansen jobber for å få bort formuesskatten på arbeidene kapital (privat allianse av alle de store næringsorganisasjonene i Norge).
 

Ønsker seg flere innspill fra medlemsbedriftene

Morten og Eirik ønsker seg flere innspill fra alle de ulike bransjene som er representert i forbundet. Hvis du har erfaringer, synspunkter og forslag som Bedriftsforbundet kan ta med inn i påvirkningsarbeidet, så vil våre advokater svært gjerne høre fra deg. Jo flere bedrifter som deler sine erfaringer med forbundet, desto mer kan vi få utrettet. Små og mellomstore bedrifter er svært viktig for verdiskapingen i Norge og vil stå enda mer sentralt når olje- og oljerelatert virksomhet nå går ned.
I en omskiftelig verden må vi ta vare på det som er bra i Norge, men samtidig få gjort endringer som setter næringslivet i stand til å skape arbeidsplasser til flere og ruste seg for en hverdag med mange utfordringer. Da handler det om hele spekteret av rammevilkår. Ikke bare skatt og avgift, men også å få bort unødvendige hindringer i regelverk og mer service i forvaltningen, påpeker de.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]