Bedriftsbesøk i Orkanger

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Styret i Bedriftsforbundet Region-Midt tok turen til Orkanger for sitt siste styremøte i 2015. Orkanger er en av de viktigste industriknutepunktene i Midt-Norge og ligger i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Før styremøtet besøkte vi medlemsbedriften Orkanger Industriservice AS, som drives av Viggo Karlsen. Orkanger Industriservice, også kalt Oris, er et allsidig mekanisk verksted som leverer løsninger til industrien. Bedriften ble etablert av Karlsen og en til i 1983 og har hatt jevn vekst siden. I dag er de over 30 ansatte i bedriften. De er også en godkjent lærebedrift og har lærlinger.
 

Formuesskatten er en utfordring

Vi ble tatt godt imot av Karlsen som viste oss rundt på anlegget. Til stor glede for de tilreisende fikk vi også se noen av maskinene i arbeid. Oris har en stor maskinpark og mange av maskinene krever høy kompetanse hos de ansatte.
Styret diskuterte ulike næringspolitiske utfordringer med Karlsen. Han kunne fortelle oss at formuesskatten er en utfordring for bedriften og gjør det vanskeligere å konkurrere mot internasjonale eiere som slipper unna skatten.
Styrking av privat Norsk eierskap og fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital er en viktig sak for Karlsen. Styret diskuterte også andre næringspolitiske saker som lærlinger og viktigheten av næringsutvikling i norske kommuner.
Karlsen var tydelig på at kommuner som satser på næringsutvikling burde få beholde en andel av selskapsskatten som et viktig incentiv. Det skal lønne seg å satse på etablering av bedrifter og nye arbeidsplasser.
 

Styremøte på Bårdshaug

Motivert av bedriftsbesøket hos Orkanger Industriservice tok styret fatt på årets siste møte. Der diskuterte vi næringspolitikk og ulike prosjekter som Region-Midt skal gjennomføre i året som kommer. Det blir en spennende tid med politikermøte i januar med posisjonspartiene fra Stortinget og en omfattende vervekampanje som starter i desember. Møte ble avholdt på Bårdshaug Herregård.
Stor takk til Viggo Karlsen og Orkdal Industriservice for at vi fikk besøke dem. Vi tar med oss innspillene og skal jobbe hardt for å styrke norsk privat eierskap og gjøre det mer lønnsomt for kommuner å satse på lokalt næringsliv.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]