Fagnettstedet for SMB-sektoren

Coffe

Bedre kapitaltilgang med industrimeldingen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Torsdag 30.mars la Regjeringen frem industrimeldingen – grønnere, smartere og mer nyskapende. Dette er den første industrimeldingen siden 1981.

 
Bedriftsforbundet er fornøyd med at regjeringen har laget en nasjonal strategi for industrien og at de kommer med tiltak for å bedre norske bedrifter sin kapitaltilgang.
 

Grønnere industri

Norge har som målsetting å redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslipssamfunn innen 2050. Det klarer vi ikke uten at industrien går gjennom et såkalt grønt skifte. Regjeringen kom derfor med ulike tiltak i meldingen som:

  • Videreføre CO2-kompensasjonsordningen for kraftkrevende industri
  • Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge utvikles og styrkes
  • Følge opp Stortingets vedtak med å etablere et CO2-fond

 

Kapitaltilgang og finansiering

Bedriftsforbundet har ved flere anledninger utfordret regjeringen på tiltak for å bedre kapitaltilgangen til norske bedrifter. Vi er derfor fornøyd med at regjeringen foreslår å innføre smb-rabatten, som lemper på utlånskravene til norske banker for bedrifter. I tillegg foreslår regjeringen i industrimeldingen å:

  • Sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere kapitaltilgangen for norsk næringsliv
  • Innføre en ordning med skatteincentiver for langsiktige investeringer i oppstartsselskap
  • Arbeide videre for å redusere formueskatten på arbeidende kapital
  • Utvide GIEKs tilbud av eksportgarantier

 
Bedriftsforbundet er fornøyd med at Industrimeldingen tar innover seg at næringslivet trenger kapital for å omstille seg til og nå det grønne skifte.
– Våre medlemmer gir ofte tilbakemelding på at finansiering er en vesentlig utfordring. Det betyr ofte at prosjekter, produktutvikling og innovasjon i egen bedrift blir satt på hold. Vi er derfor fornøyd med at Industrimeldingen tar opp denne utfordringen å kommer med konkrete tiltak. En ting er hvert fall sikkert; Det må bli mer lønnsomt å investere i norsk næringsliv, sier adm.dir. i Bedriftsforbundet Olaf Thommessen.
Her kan du lese Industrimeldingen [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]