eclinic_home_mobile

Bedre helsehjelp for alle

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

eClinic logo

Det er ikke bare å Google for å få riktig svar, hvis du er usikker på årsaken til at du ikke føler deg helt frisk. Er du på reise, jobb, hytta, eller hjemme på fredagskvelden kan det være vanskelig å få helsehjelp om det ikke er akutt. Likevel skulle du gjerne hatt gode råd eller helsehjelp fra en ekspert. eClinic kombinerer teknologi og medisinsk kompetanse til tjenester som vi håper kan bidra til bedre helsehjelp for alle.

Gerd Magna Wold - CEO i AMS Holdings AS
Gerd Magna Wold – CEO i AMS Holdings AS

Gerd Magna Wold er CEO i AMS Holdings AS, selskapet som står bak eClinic, og som altså nå tilbyr SMB Norge`s medlemmer en enkel måte å få kvalifiserte svar om sin egen helse. Ved å samle hele 880 diagnoser i en digital hjelpetjeneste, er det lagt til rette for at folk selv kan komme ganske langt i å avklare hva som kan være årsaken og hva man bør gjøre for å få videre hjelp.

Trygghet

-Dette er bare ett av de bidrag vi kommer med, og som vi håper kan bidra til at folk generelt får mer effektiv helsehjelp. Ganske enkelt fordi man enten får avkreftet at det er noe alvorlig i veien, eller på et tidligere tidspunkt får tips om å snakke med sykepleier eller lege, forklarer hun. eClinic er et sett med lavterskeltilbud som folk i SMB`s medlemsbedrifter nå får tilgang til – og kan benytte seg av for å oppleve et tryggere og mer avslappet forhold til sin egen helse.Utfordringen i det moderne samfunnet er jo gjerne at man rett og slett ikke synes man kan ta seg tid til å vente til man kan få en legetime, er opptatt av mas og kjas i hverdagen, og dermed blir sittende med spørsmålene når man skal ta det med ro. Dermed blir også disse stundene kanskje forstyrret av bekymring, men slik trenger det altså ikke lenger å være:Vi har sykepleiere og leger som kan bestilles dersom behandling er nødvendig. I tillegg tilbyr å leie en «digital legekoffert» som gjør at flere undersøkelser kan gjøres på avstand. Resultatene fra din egen symptomsjekk er anonyme, men du kan velge å sende de inn for videre konsultasjon: Svært mange helsespørsmål kan avklares på avstand, og vi har svært god erfaring med å yte slik helsehjelp.Etter det vi kanskje kan kalle en slags egendiagnose, der man kommer til at man finner det tryggest å snakke med en sykepleier, bestilles dette direkte. Diagnoseverktøyet har da skapt et ganske solid diagnostisk grunnlag som sykepleier kan jobbe videre med. Det er først når det synes å være virkelig nødvendig at en lege blir koblet på prosessen. Dersom man er akutt syk, må man alltid ringe legevakt eller 113.

Rimelig inngangsbillett

Kanskje det mest overraskende med tilbudet, er at det har en inngangsbillett på kun snaue 100 kroner per ansatt i året. Det er dette man betaler for å ha tilgangen til bland annet for diagnoseverktøyet, som er tilgjengelig på ikke mindre enn 18 forskjellige språk.

– Vi har i samarbeid med en verdensledende partner innen medisinsk AI utviklet den norske versjonen, men det slo oss jo raskt at slik det norske arbeidslivet ser ut i dag, vil det være svært positivt å ha et bredt tilbud med flere språk. Det er også verd å nevne at våre medisinske ressurser, både sykepleiere, leger og medisinske eksperter også kan veilede på flere språk. Vi har flere digitale tilbud, blant annet persontilpasset digital fysioterapi, og meldingstjenester med både psykolog og hudlege.

– Det digitale verktøyet som inngår i dette abonnementet stiller spørsmål på bakgrunn av flere hundre diagnoser og kommer med tilleggsoppfølginger som trengs for at det skal være mulig for medisinsk personell å komme med en meget treffsikker diagnose. Det er altså ikke slik at du selv trekker konklusjonene, men du kan i ro og mak tenke gjennom hvilke symptomer du har, og få en rask tilbakemelding på hva som eventuelt kan være i veien: Kanskje er det noe som med høy sannsynlighet går over av seg selv, kanskje du kan se det an noen dager eller kanskje det er tryggest å snakke med en sykepleier ganske raskt. Stikkordet her er et solid og trygt helsetilbud med en lavterskel adgang. Dermed bidrar vi på en positiv måte til å gjøre alles helse bedre: Når man opplever symptomer, kan man enten får sjekket det ut til noe som er helt ufarlig, eller oppsøke hjelp på et svært tidlig tidspunkt, og i sum vil det hjelpe oss alle, sier Gerd Magna Wold.