Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Bedre for småbedriftene med Venstre i regjering

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet mener Høyre og FrP har tatt mange viktige næringspolitiske grep, men at det er den store og tunge industrien som får store deler av oppmerksomheten.

Publisert 27.9.2017
Tidligere nestleder i Venstre og nå leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, mener Venstre må inn i Regjeringen i stedet for å støtte den utenfor, nettopp av hensynet til de små bedriftene.
– Vi trenger en regjering som ser næringslivet for det det er. Nemlig veldig mange småbedrifter. Høyre og FrP har tatt mange viktige næringspolitiske grep, fått gjennom et bredt skatteforlik og en gründermelding, men det er ikke noe tvil om at den store og tunge industrien får mer oppmerksomhet enn gründerne og småbedriftene. Bedriftsforbundet tror Venstre vil bidra positivt å få mer fokus på de viktigste verdiskaperne vi har i landet, nemlig småbedriftene. Blant annet merker vi oss at et av partiets hovedkrav for å gå i regjering er fritak av arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter, noe vi tror er et viktig virkemiddel for å øke verdiskapningen i Norge, sier administrerende direktør Olaf Thommessen.
 

Småbedrifter skaper flest arbeidsplasser

Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen i BI har sett på hvem som skaper flest arbeidsplasser i landet vårt fra 2003-2014. Av 350.000 heltidsarbeidsplasser sto små og nyetablerte bedrifter for 220.000 av disse
– Det er en myte at de største bedriftene og den tyngste industrien skaper flest arbeidsplasser. Forskningen viser at nærmere to av tre arbeidsplasser er skapes i nye og unge bedrifter. Venstre er et småbedriftsparti som forstår at premissene i næringspolitikken i større grad må handle om småbedrifter, gründere og enkeltpersonsforetak, sier Thommessen.
 

Venstre har en småbedriftsvennlig næringspolitikk

I programmet til Venstre er det mange punkter som får blodet til å bruse ekstra hos medlemmene i Bedriftsforbundet: Venstre vil bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende, gjøre det mer lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser, redusere arbeidsgiveravgiften for oppstartsbedrifter, samt forenkle skjemaveldet for de mindre bedriftene. I tillegg er de omtrent det eneste partiet som våger å ta til ordet for å endre sykelønnen, som er en svært viktig sak for Bedriftsforbundets medlemmer og landets småbedrifter.
– Det er nok enkelt å mistenke at jeg hadde heiet på Venstre uansett, men fakta er at Venstre har en næringspolitikk som viser at de forstår at to av tre bedrifter i Norge har under ti ansatte, og at fremtidens arbeidsplasser skapes i de mindre bedriftene. Jeg tror at sjansen er større for gjennomslag for politikken i Regjering enn hvis de står utenfor, sier Thommessen.
 

Ikke alt Venstre står for er bra for småbedriftene

Selv om Bedriftsforbundet støtter opp om store deler av Venstre sin næringspolitikk, er det ikke alle forslag fra Venstre som møter stående applaus blant medlemmene. Dette gjelder spesielt de mindre bedriftene i Distrikts-Norge.
– Som støtteparti har Venstre foreslått en del miljøavgifter som ville rammet næringslivet i distriktet på en urettferdig måte. Vi er enig med Venstre i mye, men når det gjelder en del forslag på skatt og avgift er det dermed positivt at Høyre og FrP i så fall er med på laget. Sammen har de tre partiene kvaliteter som utfyller hverandre på en meget positiv måte for norsk næringsliv og småbedrifter, avslutter Thommessen.
 
Kontakter
Andreas Strandskog
Pressekontakt
41 90 77 05
[email protected][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]