Posisjonering for fremtiden – om hvordan man kommer styrket ut av krisen

Alexander Johan Bjørnå

Del 2 – Posisjonering og konkurs Er det mulig å komme styrket ut av denne krisen ved hjelp av immaterielle rettigheter? Hva skjer med bedriftens IPR i «worst-case-scenario» og dersom bedriften er nødt til å begjære konkurs, og hva du må ta høyde for i en slik situasjon? Del 1 med de første to temaer: […]

«Worst case scenario» – konkurs

Alexander Johan Bjørnå

4. «Worst case scenario» – konkurs   Hva skjer med de immaterielle rettighetene i et «worst case scenario» og bedriften skulle gå konkurs? Immaterielle verdier og rettigheter er en ganske usynlig del av verdiene i bedrifter. På 1980-tallet bestod balansen i fleste norske SMB-bedrifter av 80% materielle verdier, slik som bygninger, maskinparker, varelager, bilparken osv. […]