Fagnettstedet for SMB-sektoren

SMB Norge på Arendalsuka

Mandag 15.08

Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Skatte- og avgiftspolitikken som føres, er blant de viktigste rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Lykkes næringslivet med å skape flere nye jobber, øker også skatteinntektene. Det er en forutsetning for å finansiere vår felles velferd. Flere nye jobber gir også arbeidssøkere mulighet til å bli inkludert i samfunnet, samt å få jobb der man bor.

SMB Norge tar derfor debatten om hvordan skatte- og avgiftspolitikken burde innrettes. Hva skjer med formuesskatten? Hvordan vil politikerne styrke det norske, private eierskapet?

Innledning ved advokat Silja Dagenborg, som er SMB Norges representant i Skatteutvalgets regjeringsoppnevnte referansegruppe.

I debatten stiller følgende politikere:
– Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)
– Frode Jacobsen, stortingsrepresentant (AP)
– Ingrid Liland, nestleder (MDG)
– Ole Jakob Warlo, 1. nestleder (FpU)

Tirsdag 16.08

Mange pasienter får feil behandling. Derfor er det viktig å legge til rette for en ny vurdering. På den måten har mange fått bedre behandling og noen har fått livet i gave.

Elena Kamycheva, professor dr.med i samfunnsmedisin, vil innlede om erfaringene hennes med nye vurderigner for pasienter.
Deretter vil det bli en debatt med lege, pasientorganisasjoner, politikere og representant for Medpartner.

Til oss kommer:
– Bård Hoksrud, stortingsrepresentant (FrP)
– Elena Kamycheva, professor dr.med i samfunnsmedisin
– Dag Aamodt Strand, grunnlegger og daglig leder, Medpartner

Det er fem år siden fagforeningen Krifa forrige gang presenterte en rapport om arbeidslysten i det norske arbeidsmarkedet. Mye har skjedd i løpet av disse årene. Blant annet har man vært gjennom en pandemi. Mange arbeidstakere har opplevd å bli permittert, og mange bedrifter har slitt. Hvordan står det egentlig til med arbeidslysten i det norske arbeidsmarkedet i dag, fem år siden forrige rapport?

Fagforeningen Krifa og SMB Norge – interesseorganisasjonen for de små og mellomstore bedriftene – presenterer sammen den rykende ferske rapporten under Arendalsuka. Deretter har vi invitert sentrale politikere til debatt med bakgrunn i rapporten.

Til oss kommer:
– Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant (Ap)
– Terje Søviknes, 2. nestleder (FrP)
– Anja Abusland, stortingsrepresentant (Sp)
– Per-Helge Aldersjøen Kalvehagen, leder, Agder Venstre

Klima- og miljøsaken er vår tids største utfordring, men også næringslivets største forretningsmulighet. Markedet endrer seg i takt med økt miljøbevissthet i befolkningen og grønn næringspolitikk. Etterspørselen etter grønne produkter, rene verdikjeder og miljøbevisste bedrifter øker. Det gjelder å henge med i svingene. De som omstiller seg i tide, vil være vinnerne i fremtidens næringsliv. Etternølerne risikerer å tape på sikt.

Hvor står de små og mellomstore bedriftene i dette bildet? Noen er godt på vei, men for mange er det også vanskelig å vite hvor de skal begynne, hva de må gjøre og hvordan de best kan rigge seg for fortsatt konkurransekraft i et marked med irrgrønne forventninger. Blir de små taperne i fremtidens næringsliv?

Vi inviterer til debatt om de små og mellomstore bedriftene i det grønne skiftet: Hvilke utfordringer står de står ovenfor? Hva som skal til for at bredden av næringslivet tar tak, og gjør det snart? Hva vil politikeren gjøre for å spille de små og mellomstore bedriftene gode i den grønne omveltningen av næringslivet?

SMB Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til debatt om denne viktige saken.

Til oss kommer:
– Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (V)
– Marius A. Nilsen, stortingsrepresentant (FrP)
– Peder Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant (Ap)
– Ingrid Liland, nestleder (MDG)

Er vi er på randen av å tape kampen mot mikrobene? I 2050 er antimikrobiell resistens anslått å drepe 10 millioner mennesker pr. år. Det er en kamp mot bakteriene, men også mot tiden. Vi trenger mer effektiv og rimelig behandling for å håndtere fremtidens utfordringer. Det handler om menneskehetens kamp mot mikrobene, og klokken tikker.

SoftOx Solutions i samarbeid med SMB Norge inviterer til dette livsviktige arrangementet under Arendalsuka.

Innledninger (5 minutters innlegg)

Hvor stort er problemet med resistente bakterier? v/Professor Dag Berild.

Etter innledningene vil det bli en debatt. Vi har invitert:
– Monica Larsen, GENEO
– Even Røed, stortingsrepresentant (Ap)
– Sveinung Stensland, stortingsrepresentant (H)

Den norske sykelønnsordningen er en hellig ku i norsk politikk. Ordningen slik den er innrettet i dag, har store konsekvenser for små og mellomstore bedrifter. Er det på tide å modernisere denne ordningen? Bør det innføres karensdag? Hvor høy egenandel skal små og mellomstore berifter bære som areidsgivere?

SMB Norge tar debatten under Arendalsuka. Vi har invitert sentrale politikere.

Til oss kommer:
– Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant (Ap)
– Sveinung Rotevatn, 1. nestleder og stortingsrepresentant (V)
– Simen Velle, leder (FpU)

Onsdag 17.08

Frokost serveres fra 7.30

EU utvikler grønn næringspolitikk i et forrykende tempo. Vekststrategien «Den grønne given» introduserer omfattende bindende regelverk med mål om fundamental omlegging av økonomien. Kraften i de økonomiske og politiske musklene er sterkere enn noe tidligere internasjonalt bærekraftsinitiativ. Nye reguleringer vedtas mens detaljene fremdeles er under utvikling. EU mener alvor med grønn omstilling.

Det er først og fremst de aller største bedriftene som berøres direkte av nye reguleringer innen bærekraft. De med 500 eller flere ansatte og visse krav til omsetning. Men EU varsler at også de mellomstore og de små bedriftene må være forberedt på å omstille seg. Kunder i privat og offentlig sektor vil stille strengere miljøkrav til leverandører, investorer vil ønske å putte pengene sine i grønne aktiviteter, og samfunnets forventninger til bærekraft øker.

– Hvordan vil EUs grønne næringspolitikk påvirke små og mellomstore bedrifter i Norge?
– Hvordan bør mindre bedrifter rigge seg for å være best mulig forberedt på strengere miljøkrav?
– Hvordan kan norske myndigheter legge til rette for de små og mellomstore bedriftene?

Trine Skei Grande i Footprint oppsummerer EUs grønne giv for norske småbedrifter.

DNB og Nye Veier forteller om hvilke krav de vil stille til låntakere og leverandører i lys av de grønne reguleringene, og hvilke anbefalinger de har til de mindre bedriftene.

Virke og SMB-Norge deltar i en samtale om hvordan norske myndigheter bør legge til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne forberede seg på økte miljøkrav.

Medvirkende:
Trine Skei Grande, partner, Footprint
Line Asker, fagekspert bærekraft, DNB
Maarten Lohne van der Eynden, fagansvarlig bærekraft, Nye Veier
Tord Dale, leder for bærekraft, Virke
Hannah Johansson, bærekraftsrådgiver, SMB-Norge
Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør, Miljøfyrtårn
Anette Stave Severinsen, leder, Klimapartnere Agder

Av alle rammevilkårene som er viktig for næringslivet, er forutsigbarhet kanskje det viktigste. Videre er det et viktig prinsipp at den som skal investere penger i prosjekter, har frihet til å utøve forretningsmessig skjønn.

Fra tid til annen forsøker byråkratiet å overprøve det forretningsmessige skjønnet. Et aktuelt eksempel på dette er fra Ramme Gård på Hvitsten, eid og drevet av Petter Olsen. I denne saken har Skatteetaten slått fast at virksomheten ikke er egnet til å gå med overskudd, og derfor ikke kan anses for å være næringsvirksomhet. Saken skal prøves for Høyesterett.

Denne saken illustrerer utfordringer mange næringsdrivende opplever. Må Stortinget ta lovmessige grep for å sikre forutsigbarhet for næringslivet? Hvem skal utøve forretningsmessig skjønn – den som investerer penger, eller skattemyndighetene?

SMB Norge og Advokatfirmaet Kvale inviterer til debatt.

Til oss kommer:
– Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant, Høyre
– Niclolay Skarning, partner/advokat (H), Kvale Advokatfirma DA
– Jørund H. Rytman, administrerende direktør, SMB Norge
– Alexander Daae, senioradvokat, Kvale Advokatfirma DA

Har det offentlige et holdsningsproblem overfor små og mellomstore bedrifter? Dette er noe mange små og mellomstore bedrifter har meldt om som en stor utfordringover lang tid.

I SMB Norge får vi stadig høre fra våre medlemmer at ulike offentlige instanser er de største flaskehalsene for nyskaping og innovasjon. De har en opplevelse av å bli stemplet som «skurker» til det motsatte er bevist. Det gjør at man som bedriftseier starter i minus når man tar initiativ til en dialog. Spørsmålet mange sitter igjen med er som følger: Skal offentlige instanser først og fremst være en tilrettelegger for næringslivet, eller er de først og fremst et overvåkende kontrollorgan? I dag er konsensus blant våre medlemmer at offentlige instanser i størst grad fokuserer på alternativ to.

SMB Norge har i samarbeid med NyAnalyse fått utarbeidet en rykende fersk rapport om det offentliges holdningsproblem.
Denne vil bli presentert under Arendalsuka. Deretter utfordrer vi politikerne på hva de eventuelt vil gjøre med det offentliges holdningsproblem.

Til oss kommer:
– Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant (Ap)
– Christian Eikeland, fylkesleder (Agder FrP)
– Kari Sofie Bjørnsen, nestleder (Viken Høyre)

For at næringslivet skal kunne skape mer, trenger vi flere gündere som tør å satse på en god idé og starte for seg selv. Hvordan vil politikerne legge mer til rette for at flere skal ta sjansen på bli en gründer? Vil politikerne innføre flere og bedre skatteincentiver for å gjøre det mer attraktivt å investere i gründerselskaper?

SMB Norge tar debatten om gründerpolitikken. Vi har invitert sentrale politikere til debatten.

Til oss kommer:
– Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap)
– Sveinung Rotevatn, 1. nestleder og stortingsrepresentant (V)
– Terje Søviknes, 2. nestleder (FrP)
– Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)
– Ingrid Liland, nestleder (MDG)
– Dorthea Elverum, nestleder (Senterungdommen)

Restaurant- og serveringsbransjen ble hardt rammet av koronapandemien. Mange opplevde en dramatisk svikt i omsetningen, og det har vært en kompetanseflukt fra bransjen. Fremdeles er det mange bedrifter i denne bransjen som sliter tungt, og det vil ta tid å hente inn igjen det tapte.

Hvordan skal denne bransjen sikres bedre og mer forutsigbare rammevilkår i fremtiden? Hvilke grep vil politikerne ta for å sikre nok kompetent arbeidskraft?

SMB Norge og Norsk Restaurantforening tar debatten. Vi har invitert sentrale politikere til debatten.

Til oss kommer:
– Karianne Bråthen, stortingsrepresentant (Ap)
– Himanshu Gulati, stortingsrepresentant (FrP)

Torsdag 18.08

I dag har ikke akupunktører autorisasjon. I dag finnes det ingen regler for hvem som kan kalle seg akupunktør. Det stilles ingen krav til utdanning eller kompetanse. Dette går utover både kvaliteten på behandlingen og pasientsikkerheten.

Akupunktur som behandling anbefales av offentlige helsemyndigheter, og benyttes av det offentlige helsevesenet. Likevel defineres ikke akupunktører som ytere av helsehjelp. Hvorfor er det slik?

Vil politikerne sørge for at akupunktører skal komme inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell, og fjerne moms på akupunktur slik som øvrige godkjente helsetjenester?

Akupunkturforeningen og SMB Norge tar debatten. Før debatten holder Norsk revmatikerforbund og Akupunkturforeningen to korte innledninger.

Til oss kommer:
– Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap)
– Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant (H)
– Bo Gleditsch, generalsekretær, Norsk Revmatikerforbund
– Ann Kristin Bakke, fagsjef interessepolitikk, Norsk Revmatikerforbund

Alle er enige om hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser og hele stillinger. Dette gir også den ansatte tilgang på sosiale rettigheter og velferdsordninger.
Samtidig har selvstendig næringsdrivende dårligere tilgang på de samme ordningene. Å forbedre hvilke ordninger og rettigheter selvstendige næringdrivende har, kan gjøre at flere tør å ta sjansen på å starte for seg selv.

Hvordan vil politikerne forbedre de sosiale rettighetene og velferdsordningene for selvstendige næringsdrivende? SMB Norge tar debatten.

Vi har invitert sentrale politikere til vårt arrangement.

Til oss kommer:
– Tuva Moflag, stortingsrepresentant (Ap)
– Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (V)
– Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant (H)
– Anja Abusland, stortingsrepresentant (Sp)
– Christian Eikeland, fylkesleder (Agder FrP)

Vergemål er en ordning som er ment for å ivareta de mest sårbare og svakeste i samfunnet vårt. Loven har ikke blitt endret på svært lang tid. Satsene for vergene er heller ikke gjort noe med. Er politikerne i det hele tatt opptatt av denne viktige velferdsordningen, og hva vil de gjøre med den?

Sammen med SMB Norge tar Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) debatten om hvordan de mest sårbare og svakeste menneskene bedre kan ivaretas fremover.

Vi har invitert sentrale politikere til debatten.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email