Fagnettstedet for SMB-sektoren

Easter

Arbeidstider, lønn og ferie i påsken

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Vi gir deg oversikten over lovens regler for arbeidstid, lønn og ferie i forbindelse med påsken.

 
Bedriftsforbundets advokater får jevnlig spørsmål om arbeidstider i forbindelse med helligdager, som for eksempel påsken. Mange arbeidstakere ønsker å ta fri, mens arbeidsgiver kan ha behov for å holde arbeidet i gang.
Et vanlig spørsmål er om onsdag før skjærtorsdag er ordinær arbeidsdag, eller om arbeidstaker kan kreve å få gå tidlig fra arbeidet. Onsdag før skjærtorsdag er ordinær arbeidsdag for alle som arbeider på dagtid, sier senioradvokat Bjerkhaug i Bedriftsforbundet. Men for virksomheter som eventuelt holder arbeidet i gang ut over kveldene gjelder egne regler for denne dagen.
Mandag og tirsdag som kommer før påske er helt ordinære arbeidsdager (21 og 22 mars 2016).
 

Onsdag før skjærtorsdag

Onsdag før skjærtorsdag må arbeidet avsluttes kl. 18.00. Arbeid etter kl. 18 er å anse som søndagsarbeid. Det er bare virksomheter som kan drive lovlig søndagsarbeid som kan holde arbeidstakerne på jobb etter kl. 18.00 onsdag før skjærtorsdag. Vilkåret for søndagsarbeid er at arbeidets art gjør det nødvendig.
 

Skjærtorsdag og langfredag

Disse dagene er fridager. Dette følger av at lov om helligdagsfred pålegger ordinære virksomheter å holde stengt. Noen typer virksomheter er unntatt fra disse reglene og kan holde åpent, som for eksempel serveringssteder, hoteller og annet tilknyttet reiselivsvirksomheter, bensinstasjoner med videre, jf. lovens § 5.
Se lenke for lov om helligdagsfred
 

Påskelørdag

Påskelørdag er også ordinær arbeidsdag, selv om mange tror det er en «inneklemt fridag». Men arbeidet kan bare holdes i gang til kl. 15. Etter kl. 15. kan arbeidet bare holdets i gang dersom det også er lovlig å utføre arbeidet på søndager (arbeidets art gjør det nødvendig).
 

Lønn på «røde dager»

Arbeidstakere med fast avtalt lønn (årslønn, månedslønn eller ukelønn) har etter sin arbeidsavtale krav på full, ordinær lønn for hele arbeidsuken / måneden selv om arbeidgiveren pålegges å stenge virksomheten for eksempel skjærtorsdag og langfredag etter lov om helligdagsfred.
Arbeidstakere som er ansatt med avtalt timelønn vil etter sin arbeidsavtale normalt bare ha krav på lønn for timer de faktisk har arbeidet.  Arbeidstaker vil da ikke ha krav på lønn på helligdager på grunn av at de ikke får arbeidet når bedriften holder stengt.
 

Tariffavtaler og andre avtaler kan gi andre regler

Det gjøres oppmerksom på at arbeidsavtalen, interne regler i bedriften, tariffavtaler og andre avtaler kan gi arbeidstakeren andre og bedre rettigheter enn det som følger av denne artikkelen. Arbeidsgivere må alltid sjekke om de er bundet av avtaler som kan gi andre regler.
 

Ferie i uker med helligdager

Dersom en arbeidstaker tar ut ferie på en uke som inneholder bevegelige helligdager så skal arbeidstaker ikke trekkes i feriedager for helligdagene. Dette følger av ferieloven.
Men for arbeidstakere som jobber deltid, turnus eller skiftarbeid som medfører at man uansett ville hatt fridager enkelte dager den aktuelle uken gjelder egne regler. I så fall skal dager som arbeidstaker allikevel skulle hatt fri etter arbeidstidsordningen i bedriften ikke føre til redusert uttak av feriedager.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]