Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Arbeiderpartiet øker formueskatten med 29 prosent

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I sitt alternative budsjett for 2018 foreslår Arbeiderpartiet å øke formueskatten med 3,3 milliarder kroner.

 
Publisert 18.11.2017
 
Denne økningen skjer ved at de foreslår en prosentsats fra 0,85 til 1,1. Med Arbeiderpartiet sitt forslag ville formueskatten være tilbake til samme nivå som i 2013. Forslaget innebærer en økning i formueskatten på 29 prosent fra dagens nivå.
– At Arbeiderpartiet sender en skatteregning på 3,3 milliarder kroner til norske bedriftseiere er totalt useriøst. Spesielt siden økt sysselsetting og nye arbeidsplasser liksom skulle stå øverst på agendaen deres. Å kun reversere Regjeringen sine skatteforslag er ikke spesielt nytenkende heller. Vi hadde håpet AP ville sett mer på modellen om å fjerne formueskatten på arbeidende kapital eller foreslått å øke bunnfradraget. Dette hadde bidratt til de små og mellomstore bedriftene i Norge, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

Næringslivet har ikke merket reduksjonen i formueskatten

Formelt har Regjeringen redusert formueskatten med cirka fem milliarder kroner. Den innbetalte skatten fra næringslivet på arbeidende kapital er derimot økt under den blåblå Regjeringen.
– Når Giske og Arbeiderpartiet etterspør effekten av sysselsettingen ved å redusere formueskatten kan det være greit med en liten realitetsorientering: I begynnelsen av forrige stortingsperiode betalte norsk næringsliv inn 7,5 milliarder kroner i formueskatt på arbeidende kapital. Nå betaler næringslivet nærmere åtte milliarder kroner, understreker Thommessen.
 

Formueskatten er en småbedriftsskatt

Det store flertallet av de som betaler formueskatt er pensjonister og småbedrifter. Bedriftsforbundet mener de politiske partiene bør jobbe for at så mange som mulig av disse slipper formueskatt.
– Det virker som om politikerne ikke har fått med seg at to av tre bedrifter har under ni ansatte, og at formueskatten i veldig stor grad betales gårdeieren, gründeren, den lille industribedriften og håndverkeren. Og de fleste av dem på småsteder hvor det lokale næringslivet er svært viktig. Rundt 90 prosent av de som har formueskatt på arbeidende kapital har en formue på under ti millioner kroner. Arbeiderpartiet burde komme med en alternativ innretning til formueskatten, istedenfor å bare reversere Regjeringen sin politikk, avslutter Thommessen.
 
Kontakter
Joachim Dagenborg
Kommunikasjonssjef
Telefon: 980 19 372
E-post: [email protected][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]