[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Informasjonen som finnes på denne websiden er utelukkende ment som generell informasjon, og er ikke ment å anvendes som individuell rådgivning. Man kan således ikke handle på bakgrunn av informasjon som er hentet fra denne websiden, men må innhente råd fra fagkyndige.

 

1. Innhold på dinbedrift.no

Vi påpeker videre at all informasjon på denne siden gis “som den er”, uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet, betimelighet og uten garanti av noe slag, uttrykt eller implisitt, inklusive, men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet eller tilpasning til spesielle formål. Det tas således generelt forbehold for at informasjonen kan inneholde uriktigheter eller synspunkter/vurdering som ikke samsvarer med utøvende myndigheters eller domstolers standpunkt innenfor et område.
Bedriftsforbundet fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjon som fremkommer på disse sidene
Vi gjør oppmerksom på at informasjon på websiden lagres i arkiv, og at vi følgelig ikke kan innestå for at all informasjon er oppdatert eller à jour i forhold til det til enhver tid eksisterende regelverk.
 

2. Linker til tredjepartsnettsider

Linker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse linkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike linker eller informasjon betyr ikke at Bedriftsforbundet bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. Bedriftsforbundet er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. Bedriftsforbundet er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter linkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.
 

3. Nedlasting av filer

Bedriftsforbundet kan ikke garantere eller stå innenfor at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.
 

4. Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Bedriftsforbudet, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.
 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]