Fagnettstedet for SMB-sektoren

Tracksys bilde

Alt du trenger for å være sikker

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tracksys logo

– Det er mange som er usikre på hva som egentlig skal til for å tilfredsstille myndighetenes krav i forhold til bedriftens bilhold, og hva skattereglene sier om dette. Det er dette som er de viktigste utfordringene et godt elektronisk kjøreboksystem har i 2022.

Pål Falch i TrackSys får ofte spørsmål om hvilke krav som egentlig gjelder, og derfor er det godt å kunne vise til et system han er sikker på vil håndtere alle opplysninger som skal til. I tillegg har systemet løsninger for håndtering og implementering av eventuelle nye reguleringer og utfordringer, og ikke minst er det enkelt og tidseffektivt i bruk. Samtidig kan det kan integreres med andre systemer bedriften bruker til daglig, som f.eks. regnskapssystemet.

Drivstoff

Hva er de største kostnadsmessige utfordringene bedrifter har knyttet til kjøretøy og drivstoff?

-Det kan være utfordrende å ha kontroll på drivstofforbruket. Vi kan forvente nye avgifter, spesielt med hensyn til CO2. I tillegg vil det bli behov for bedre å kunne tolke forbruket til en el-bil. Hva er den reelle besparelsen ved å kjøre elektrisk vs. fossilt? Derfor er det viktig å ha et system som kan gi riktige og reelle verdier for drivstofforbruket, forklarer han. Nå har selskapet inngått en avtale med SMB Norge, slik at alle SMB-medlemmer kan nyte godt av en spesialavtale som vil bety ekstra besparelser, legger han til.

Hvilke faktorer påvirker drivstoffkostnadene i størst grad?

– Kjøreatferd er det som påvirker drivstoffkostnadene mest. I tillegg til å måle kjøreatferd i plattformen vi leverer, tilbyr TrackSys kurs- og kompetanse-webinarer med fokus på nettopp dette. Bevissthet omkring kjøreatferd og de ansattes kjørevaner vil kunne redusere drivstofforbruket, slitasje og skader på bilparken med +/- 20%. I tillegg øker sikkerheten i flåten og i trafikken, understreker Falch.

Komplette løsninger

Hva er de største fordelene med TrackSys som ikke andre kjørebøker har?

TrackSys er ikke en ren kjørebokleverandør, men en leverandør av komplette løsninger for flåteadministrasjon (nyttekjøretøy, tungtransport og utstyr o.l.). Våre kunder kan velge mellom flere forskjellige moduler, alt etter hva som passer til egen drift. Dette får vi til ved å tilby et skybasert system med bl.a. live tracking av kjøretøy, app, miljørapporter, kjøretøyinspeksjon og servicepåminnelser, drivstofforbruk og dokumentbank per kjøretøy, sier Falch.

Et godt system optimaliserer og kalkulerer den mest effektive og økonomiske ruten for en transport, samt måler kjøreatferd og har system for å kunne overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene på en enkel måte for brukerne. På den måten blir summen av våre tjenester ikke en økt kostnad for kunden, men gir merverdi til kjøreboken og kan bidra til betydelige kostnadsbesparelser.

Vi har tre forskjellige divisjoner, nemlig auto, metall og bygg. Kundegruppene er bil- og karosseriverksteder, håndverkere innen tre- og metallbearbeiding, entreprenører og industri i alle størrelser.

Vokser med bedriften

Hva bør man legge mest vekt på når man skal velge system og løsninger tilpasset sin bedrift?

For TrackSys er det viktig å gi kundene mulighet til å vokse sammen med oss, ettersom behov kan endre seg over tid. Bilparken øker, nye driftsutfordringer oppstår, eller bedre; nye driftsmuligheter dukker opp. I slike tilfeller trenger man en leverandør som både forstår dette, og er innovativ og villig til å utvikle og tilpasse nye løsninger. Nye løsninger vil ofte være avhengig av ny teknologi. Utvikling av ny teknologi vil kreve bidrag fra kompetanse utenfor bransjen. Dette er et koordineringsarbeid TrackSys har definert som et av det viktigste strategiske målene for selskapet.

Er det mye jobb å komme i gang/bytte system? Trenger man nytt utstyr? Hvordan fungerer det?

Det er veldig enkelt å bytte system. Det er ingen investeringskostnader ved å bytte til TrackSys. Vi
klargjør alt utstyr på forhånd, og monteringen skjer på under minuttet. Selve igangsettingen av en
ny kunde tar i snitt 1-2 uker
, konkluderer Falch.

Les gjerne litt mer på Tracksys sin partnerprofil