Hvordan sikre meg mot styreansvar?

Du kan sikre deg mot ubegrenset ansvar som styremedlem. Først; ivareta styrets oppgaver riktig. Tegn også styreforsikring Slik håndterer du ditt ubegrensede styreansvar Ansvaret ditt som styremedlem er ubegrenset. Vanlig, godt styrearbeid reduserer imidlertid risikoen vesentlig. Faktisk kan du ta dårlige beslutninger uten å ha erstatningsansvar. Risiko og farer. De er over alt. Det er […]

Råd om hvordan bruke styret til strategiutvikling

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Styret kan være helt sentralt i bedriftens strategiarbeid. Å sette av tid, ha riktig styresammensetning og følge med på trusler og muligheter er viktig Fagbank SMB Styrearbeid Sette av tid. Ha riktig styresammensetning. Løft frem de viktige problemstillingene Hvordan bruke styret til strategiutvikling? Styret kan være helt sentralt for utvikling av bedriftens strategi. Les […]

Hvordan forberede og gjennomføre gode styremøter?

Fagbank SMB Gode styremøter Send ut sakspapirer til riktig tid og ha kultur for gjennomlesning på forhånd. Vær oppmerksom på inhabilitet. Gjennomfør systematisk og innenfor tidsrammen. Før tydelig protokoll underveis. Elektronisk protokoll-signering med Orgbrain er smart. Hvordan forberede og gjennomføre gode styremøter? Hvordan skal jeg som styreleder forberede og gjennomføre gode styremøter? Her får du […]

Styret er en viktig ressurs for bedrifter – overblikk styrearbeid

Fagbank SMB Styret som ressurs Styret mer enn noe bedriften «må ha». Ressurs for innovasjon og strategi. Kontroll og tilsyn. Forbedre økonomien. Ansette daglig leder. Trå til når det trengs ekstra. Styret er en viktig ressurs for bedrifter Styret kan være en stor ressurs. For små og mellomstore bedrifter handler dette grunnleggende om faktisk å […]

Hvordan lage dagsorden for styremøter med alt som er viktig?

Fagbank SMB Dagsorden styremøter med alt viktig Lag årshjul for å sikre plass til alle viktige og lovpålagte saker. Tenk godt igjennom andre saker som bør på dagsorden. Ikke bare snu bunken, men tenk selvstendig gjennom hva som kan være viktig å behandle. Hvordan lage dagsorden for styremøter med alt som er viktig? Hvordan kan […]