Små og mellomstore bedrifter kan skape flere jobber

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Små og mellomstore bedrifter kan bidra med jobb til mange jobbsøkere, hvis det gjennomføres reformer. Men Stortinget må våkne og samle et bredt flertall om å vedta reformer hvis man vil unngå stor økning i ledighet og en ledighet som biter seg fast på et høyt nivå, skriver Eirik Kollerøy, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon […]

Ønsker lovendring mot kataloghaier

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Publisert 16. Februar 2016 Finansavisen hadde i går en helsides sak om kataloghaier fra Estland. Før gikk denne aktivitetet gjerne i perioder. Nå er kataloghaiene i aksjon hele året, påpeker senioradvokat Morten Bjerkhaug i Bedriftsforbundet. Myndighetene kan løse mye av problemet; hvis de vil. Så langt har ikke stortingsflertallet villet ta inn en særbestemmelse i avtaleloven og gi bedrifter angrerett […]

Ønsker en småbedriftsmelding

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Fredag 6.november fikk Bedriftsforbundet besøk av Jørund Rytman (FrP) som sitter i Stortingets Næringskomite. Rytman er valgt inn fra Buskerud og har lang fartstid på.   Publisert 16. Februar 2016   På møtet kom Bedriftsforbundet med flere innspill fra vårt næringspolitiske program. Vi presenterte blant annet forslaget vårt om at Næringsdepartementet lager en egen […]

Er det på tide med en HMS-gjennomgang?

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Få en bedre start på det nye året! Ta den årlige gjennomgangen av internkontrolldokumentasjonen denne uken hvis du kan, så er det unnagjort.   Deler av virksomhetens løpende arbeid med helse, miljø og sikkerhet (internkontrollen) skal være dokumentert og denne dokumentasjonen skal vedlikeholdes minimum en gang i året. Ved endringer i risikobildet, system- og ansvarsforhold så må man gjøre justeringer […]

Sikre deg mot styreansvar

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Er du styremedlem? Har du styreansvarforsikring? Les artikkelen, bli mer ansvarsbevisst.   Publisert 16. Februar 2016   Bedriftsforbundet Forsikring opplever for tiden mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål knyttet til hvordan de kan sikre seg mot styreansvar. For tiden leser vi i media at store internasjonale konsern er i søkelyset knyttet til styreansvar. […]

Sats på fremtiden, styrk lærlingtilskuddet

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Regjeringen skal ha skryt for at de øker lærlingtilskuddet til bedriftene for fjerde gang siden 2013. Vi tror likevel ikke en økning på ca 200 kroner per måned vil ha nevneverdig innvirkning på bedriftenes mulighet til å ta inn flere lærlinger.   Publisert 16. Februar 2016   Næringslivet er inne i en tøff perioder, […]

– Festen er slutt, sier Produktivitetskommisjonen

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Torsdag 11.februar la økonomiprofessor Jørn Rattsø frem produktivitetskommisjonens andre rapport.   Publisert 16. Februar 2016   Bedriftsforbundet mener at Jørn Rattsø og kommisjonene tar opp viktige temaer som de politiske partiene må ta innover seg. Norge står ovenfor et vendepunkt i økonomien der vi ikke lenger kan regne med store oljeinntekter for å finansiere […]

Nytt om konkurranseklausuler

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Fra nyttår må du betale lønn for å kunne kreve at ansatte ikke går til konkurrenter eller starter eget. I tillegg må du avgi redegjørelse for om du vil benytte konkurranseklausulen eller ikke. Nye regler i arbeidsmiljøloven får betydning for deg som arbeidsgiver.   Publisert 16. Februar 2016   Mange arbeidsgivere vil ha behov […]

Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Skatteetaten overtar forvaltningsansvaret for innkreving, motorvognavgifter og særavgifter for registrerte særavgiftspliktige fra 1. januar 2016. Ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift blir overført først fra 1. januar 2017.   Publisert 16. Februar 2016   Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tollvesenet til […]

Høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Vi er bedriftenes støttespiller i alle faser!

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Bedriftsforbundet var den 23.oktober 2015 på åpen høring til arbeids- og sosialkomiteen for å komme med våre innspill til statsbudsjettet.   Publisert 16. Februar 2016   Siden Norge opplever en mer krevende økonomisk periode valgte Bedriftsforbundet å fokusere mest på regelverket rundt permitteringer.   Dette synes vi var positivt med arbeids – og sosialbudsjettet: […]

Det viktigste fra statsbudsjettet 2016

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Onsdag 7.oktober la finansminister Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2016. Bedriftsforbundet mener at statsbudsjettet er ekspansivt og legger til rette for vekst og investering i næringslivet.   Publisert 16. Februar 2016   Regjeringen gjør mye riktig for å legge til rette for omstilling og verdiskaping. Spørsmålet er om det er nok og om skattelettelsene […]

Bedriftsforbundet på Høring i Stortinget

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Bedriftsforbundet var i dag på høring på Stortinget om statsbudsjettet. Vi understreket behovet for å skjerme viktige satsinger og redusert skatt for bedriftene.   Publisert 16. Februar 2016   Statsbudsjettet for 2016 er ekspansivt og legger til rette for vekst og investeringer i næringslivet. Det er helt nødvendig for å gi næringslivet hjelp i […]